Tájékoztatás üzemszünetről - 2017.09.04.

Kedves Partnerünk, Felhasználónk!

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. telephelyét illetően az ELMŰ-ÉMÁSZ áramszolgáltató karbantartási munkálatok végzéséről értesítette a Társaságot. A karbantartási munkálatok áramszünettel fognak járni, így az Ön által használt szolgáltatásokban kiesést fog tapasztalni.
Kérjük szíves türelmét és megértését.

Leállás időpontja: 2017.09.04. - Hétfő - 07:00
Visszaállás időpontja: 2017.09.04. - Hétfő - 14:00

Az esetlegesen okozott kellemetlenségekért szíves elnézését kérjük!

hírek / aktualitások

2019. szeptember 18.

Munkatársakat keresünk

Kiadónk a következő területekre keres munkatársakat:

§
2019. május 28.

Negyvenkettedik Jogász Vándorgyűlés

Kiadónk is részt vett a Magyar Jogász Egylet szervezésében 2019. május 23-25. között Lillafüreden megrendezésre kerülő Negyvenkettedik Jogász Vándorgyűlésen. A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. képviseletében dr. Fekete László Közlöny és Elektronikus Kiadvány Üzletág Igazgató mutatta be a résztvevőknek a megjelent újdonságokat, a jelenleg zajló fő elektronikus fejlesztési projekteket és a jövőbeni terveket.

§
2019. február 4.

Egyidős a Ptk.-val: Verebics János 60 éves

Január 29-én a Magyar Jogász Egylet, az ELTE Gazdálkodástudományi Intézete és a Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kara közreműködésével A polgári jog fejlődése címmel tudományos ülést tartottak Verebics János, a magyar gazdasági civiljog történetének jeles kutatója 60. születésnapjának tiszteletére.

§

szolgáltatások

Kommentárok

További információért kattintson

 

 

Tovább a tartalomhoz
vissza

Nemzeti Jogszabálytár

További információért kattintson

2012. január elsejétől a Közlönykiadó által üzemeltetett Nemzeti Jogszabálytár portálon ingyenesen férhetnek hozzá a hatályos jogszabályokhoz, illetve 2013 júliusától az önkormányzati rendeletekhez.

Tovább a szolgáltatás weboldalára
vissza

IM Pp. és Ptk. kereső

További információért kattintson

Igazságügyi Minisztérium Törvényelőkészítő Főosztálya által keletkeztetett és a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára őrzésében található, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és a Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény előkészítő anyagai digitalizált változatának kereshető formája.

Tovább a szolgáltatás weboldalára
vissza

kiadványaink

Gyűjteményes kötet Bócz Endre írásaiból

A kötetben található írásokból képet kaphatunk az előző fél évszázad fontosabb bűnügyi kérdéseinek alakulásáról, főként az ügyészség szerepét és helyzetét érintő fejlődésről, a büntetőjogi dogmatika új, olykor kitérőktől sem mentes útjairól, a büntető eljárásjog kompromisszum-kísérleteiről.

információk

Európai Uniós Közbeszerzés

Az Európai Uniós Közbeszerzés periodika elindításával célunk, hogy a hazai közbeszerzési jogalkalmazók számára közelebb hozzuk, könnyebben megismerhetővé tegyük az Európai Unió Bíróságának közbeszerzési joggyakorlatát.

információk

A sportjog mint sajátos szakjog

A könyv a Miskolci Egyetemen 2014-ben megvédett A sportjog mint sajátos szakjog című PhD értekezés átdolgozott és bővített változata, amely részletesen mutatja be a sportjog kialakulását, helyét és szerepét a magyar jogrendszerben.

információk

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság általános adatvédelmi rendelettel kapcsolatos állásfoglalásai 2018

Jelen kiadvány e szerepvállalás lenyomata. Pillanatfelvétel, amely a Hatóság rendelkezésére álló információk körültekintő mérlegelésének az idézett állásfoglalások kiadásának időpontjában rögzített eredményét tükrözi.

információk

Gazdaságirányítás, polgári jogi kodifikáció, vállalati szerződések

Verebics János a gazdasági-politikai hátteret és a szakirodalmat igen nagy alapossággal tárgyaló monográfiája a szerződés jogintézményének 1945 utáni fejlődését állítja a középpontba.

információk

A gazdasági jog és az adójog aktuális kérdései 2018-ban

Az idén megjelenő kötet immár a harmadik abban a sorban, amely a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági Jogi Tanszékéhez, illetve a 2016-ban létrejött Pénzügyi és Gazdasági Központjához kapcsolódó kutatások eredményeit kívánja bemutatni és a szélesebb szakmai közönség elé tárni.

információk

Választottbíróság tanulmánykötet

A kötet a 2018. május 5-én megrendezett konferencián elhangzott előadások írott változatait gyűjti össze és tárja magyar és angol nyelven a szakmai nyilvánosság elé. A kötet megjelenésének alapvető célja egyrészt a szakmai közönség tájékoztatása, másrészt pedig a figyelemfelhívás, a megújult hazai állandó választottbíráskodás népszerűsítése.

tovább

Fontes Iuris

Igazságügyi Minisztérium 2015-ben új szakmai folyóiratot indított Fontes Iuris néven.

információk

Magyar Közlöny

A Magyar Közlönyben kell kihirdetni a jogszabályokat (törvényeket és rendeleteket), továbbá közzé kell tenni a nemzetközi szerződéseket, az Országgyűlés és a Köztársasági Elnök határozatait és a jogi iránymutatásokat, a Legfelsőbb Bíróság jogegységi határozatait, valamint a személyi kérdésekben hozott döntéseket.

információk

Magyar Jogászegyleti Értekezések

A Jogászegyleti Értekezések 2018. évi nyári dupla száma a Magyar Jogász Egylet 2018-ban a 35 éven aluli jogászok számára kiírt pályázaton első, második és harmadik díjjal értékelt pályamunkákat tartalmazza. A pályamunkák három nagy jogterületre vonatkoznak, nevezetesen közjog, büntetőjog, civilisztika.

információk

Közlönyök, értesítők

Magyar Közlöny, Egészségügyi Közlöny, Nemzetgazdasági Közlöny, Oktatási és Kulturális Közlöny, Szociális Közlöny, Ügyészségi Közlöny

tovább

Tanulmánykötet az 1959-es Polgári Törvénykönyv előkészítéséről, alapvető intézményeiről és fejlődésmenetéről

A kiadványban olvasható tanulmányok az 1959-es magyar Polgári Törvény­könyvhöz, az 1959. évi IV. törvényhez fűződnek – annak előkészítésével, tartalmával, későbbi fejlődésmenetével foglalkoznak.

információk

Kommentár a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényhez

A kötet rendhagyó a tekintetben, hogy olyan törvényhez készül, melynek szabálya 2018. január 1-jén lép hatályba, így még nincs joggyakorlata, amely alapul szolgálhatna a törvény egyes rendelkezéseinek magyarázata során.

információk

IGAZSÁGÜGYI ZSEBTÖRVÉNYTÁR

Eredeti bőrborítójú kötet 8.900,- Ft


A néhai Dr. Térfy Gyula kir. kúriai tanácselnök által 1922-ben alapított, a Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter, egyetemi tanár által 2018-ban újraalapított Igazságügyi Zsebtörvénytár hamarosan megjelenik!

információk

IGAZSÁGÜGYI ZSEBTÖRVÉNYTÁR

Műbőr borítójú kötet 4.900,- Ft


A néhai Dr. Térfy Gyula kir. kúriai tanácselnök által 1922-ben alapított, a Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter, egyetemi tanár által 2018-ban újraalapított Igazságügyi Zsebtörvénytár hamarosan megjelenik!

információk

EÖRSI GYULA EMLÉKKÖNYV 2018

Az emlékkönyv Eörsi Gyula születésének 95. évfordulója alkalmából a Magyar Jogász Egylet által az Igazságügyi Minisztérium támogatásával 2017. szeptember 21-én rendezett ülés alapján készült. A kötet részben az emlékülésen elhangzott köszöntőket tartalmazza.

információk

Fejezetek a Polgári Törvénykönyv keletkezéstörténetéből

Ez a kötet azon tanulmányokat tartalmazza, amelyek a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről néhány koncepcionális kérdésére adott törvényi válaszok kialakulásának történetét foglalják össze.

információk

Elektronikus kiadványok

Jelenleg a következő elektronikus kiadványokat jelentetjük meg: Elektronikus Cégközlöny, Magyar Közlöny archívum, Magyar Közlöny különszámok.

információk

Interneten megjelenő kiadványok

Interneten is megjelenő kiadványaink elektronikus formában ingyenesen PDF formátumban megtekinthetők az adott kiadvány honlapján.

A Magyar Közlöny honlapja
Cégközlöny online
Ágazati közlönyök honlapjai

Pénzügyi Szemle

Az Állami Számvevőszék online rendszerben terjesztett lapja, mely ingyenesen megtekinthető és letölthető.

aktuális szám
További kiadványaink közül
kiadványok
kiadványok
kiadványok
kiadványok
kiadványok
kiadványok
kiadványok
kiadványok
kiadványok

Gyűjteményes kötet Bócz Endre írásaiból

A kötetben található írásokból képet kaphatunk az előző fél évszázad fontosabb bűnügyi kérdéseinek alakulásáról, főként az ügyészség szerepét és helyzetét érintő fejlődésről, a büntetőjogi dogmatika új, olykor kitérőktől sem mentes útjairól, a büntető eljárásjog kompromisszum-kísérleteiről, vagy arról, hogyan próbál a kriminológiai vagy kriminalisztikai gondolkodásmód kilépni a tradicionális keretek szorításából. A tanulmányok mintegy izgalmas keresztmetszetként csak töredékét mutatják be annak a változatos életműnek, ami szerencsére napjainkban is hasonló tematikai gazdagsággal tovább bővül.
Mégis, e sokszínűség ellenére mi a közös e tanulmányokban? Talán a dolgok megszokottól eltérő kezelése, a konvencionális, merev és sematikus jogi gondolkodásmód elutasítása.
Bócz Endre egyik írásában így fogalmazza meg hitvallását: "... tisztességes munkával is lehet érvényesülni, tekintélyt pedig nem a beosztás (és a vele járó hatalom) ad, hanem a hatalom mértéktartó gyakorlása révén szerezhet valaki átmeneti tekintélyt egy beosztásnak. Az utcán számomra ismeretlen személyek manapság is gyakorta szólítanak meg kedves szavakkal, így hiszem, hogy a közönség megértette a törekvéseimet - és ez; meg a jó lelkiismeret többet ér minden hivatalos elismerésnél. Ezt igyekszem manapság hallgatóimban is tudatosítani, bár néha lehangoló, hogy mind többen más tényezőket vélnek a siker zálogának."

Szerkesztette: Tóth Mihály

Megrendelés
Információk
Méret
165 mm × 235 mm
Terjedelem
544 oldal, puhatáblás, ragasztókötött könyv
ISBN
978-615-5710-70-4
A kiadvány egységára
7.770,- Ft

Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

vissza a kiadványokhoz

Európai Uniós Közbeszerzés

Az Európai Uniós Közbeszerzés periodika elindításával célunk, hogy a hazai közbeszerzési jogalkalmazók számára közelebb hozzuk, könnyebben megismerhetővé tegyük az Európai Unió Bíróságának közbeszerzési joggyakorlatát. Ezen ítéletek adják az uniós közbeszerzési jogszabályok irányadó értelmezését, azok ismerete ezért nélkülözhetetlen minden olyan szakember számára, aki szeretné a közbeszerzési jog rendszerét és szabályait valóban ismerni és összefüggéseit megérteni. Az egyes kötetek a közbeszerzési tárgyú döntések körén belül elkülöníthető témakörönként ismertetik az Európai Unió Bíróságának szerzőink által kiválasztott ítéleteit. A kiadvány azzal a szemmel készül, hogy az uniós közbeszerzési joggyakorlat feldolgozása ne pusztán tudományos vállalkozás, hanem inkább és elsősorban a közbeszerzési joggyakorlat számára is felhasználható segítség legyen. Szerzőink, hogy segítsék az olvasót az egyes ítéletek aktuális jelentőségének felismerésében, azok puszta bemutatásán túl az egyes bírósági ítéletekhez következtetéseket is fűznek és a korábbi irányelvek alapján született döntéseknél megjelölik, hogy az ítélet a hatályos irányelv mely rendelkezéséhez kapcsolódik.

Megrendelés
ISSN
2676-8550
A kiadvány egységára
3150,- Ft

Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

vissza a kiadványokhoz

A sportjog mint sajátos szakjog

A sportjoggal kapcsolatban szinte kivétel nélkül mindenki megjegyzi, hogy interdiszciplináris, azaz keresztülfekvő jogág. Ezen megjegyzés azonban gyakran csak felületesen szemlélteti mindazt, ami e fogalom mögött ténylegesen megjelenik és a gyakorlatban is azt a dinamikus, változatos jellegét mutatja meg a sportjognak, amellyel akár a pályákon is találkozhatunk. Már túllépett a jog azon a kérdéskörön, hogy van-e értelme egyáltalán sportjogról beszélni. A sport jelenléte a jog világában 1996 óta – első Sporttörvényünk óta – tény, gyökerei azonban jóval korábbra nyúlnak vissza, hiszen a szabályozására vonatkozó normák – ugyan nem önálló törvényjelleggel – de jelen voltak.
A sport(jog) egyik legfontosabb jellemzője az önszabályozás. A sport különböző „szakmai” testületei, a sportszövetségek fejlesztették e terület normáit. A társadalom-szociológiai elemek mellett az igazgatási-szervezési-rendészeti (államigazgatási), az egészségügyi, és a közgazdasági vonatkozások is számottevők, a jogi elemeken belül az egyes magánjogi és a közjogi (ezen belül költségvetési, önkormányzati) és akár büntetőjogi vonatkozások is nagy jelentőséggel bírnak. Ezt a sokszínűséget tárgyalja a kiadvány.
A könyv a Miskolci Egyetemen 2014-ben megvédett A sportjog mint sajátos szakjog című PhD értekezés átdolgozott és bővített változata, amely részletesen mutatja be a sportjog kialakulását, helyét és szerepét a magyar jogrendszerben.

Szerző: Tóth Nikolett Ágnes

Megrendelés
Méret
165 mm × 235 mm
Terjedelem
136 oldal
ISBN
9786155710674
A kiadvány egységára
2100,- Ft

Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

vissza a kiadványokhoz

Magyar Jogászegyleti Értekezések

A Jogászegyleti Értekezések 2018. évi nyári dupla száma a Magyar Jogász Egylet 2018-ban a 35 éven aluli jogászok számára kiírt pályázaton első, második és harmadik díjjal értékelt pályamunkákat tartalmazza. A pályamunkák három nagy jogterületre vonatkoznak, nevezetesen közjog, büntetőjog, civilisztika. A tanulmányok abban a szerkezetben és megfogalmazásban kerültek be a kiadványba, ahogy azt a szerzők a pályázatra benyújtották.

A kötet szerkesztője: Sárközy Tamás

Megrendelés
Információk
Méret
165 mm × 235 mm
Terjedelem
396 oldal, puhatáblás, ragasztókötött könyv
ISBN
9786155710599
A kiadvány egységára
3.570,- Ft

Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

vissza a kiadványokhoz

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság általános adatvédelmi rendelettel kapcsolatos állásfoglalásai 2018

Az Európai Unió adatvédelmi reformjának egyik jelentős következménye, hogy az adatvédelmi előírásokkal kapcsolatos ismeretek mellőzhetetlenségét a jogalkalmazók széles köre számára tudatosította.
A reform másik jelentős hatása, hogy az elfogadott normák alapján a jövőben minden uniós jogalany tekintetében azonos, egységesen értelmezett tartalmú előírások fognak érvényesülni.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a megújult szabályozás bevezetéséhez kapcsolódóan aktív szerepet vállalt (és jelenleg is vállal) a szabályozás tartalmával kapcsolatos ismeretek terjesztésében és bővítésében.
Jelen kiadvány e szerepvállalás lenyomata. Pillanatfelvétel, amely a Hatóság rendelkezésére álló információk körültekintő mérlegelésének az idézett állásfoglalások kiadásának időpontjában rögzített eredményét tükrözi.
A kiadvány a Hatóság megállapításait szemléletes és logikus szempontok szerint strukturált formában tartalmazza, így kézikönyvként, szakértők és laikusok számára is egyaránt haszonnal forgatható.

Szerkesztette: dr. Zavodnyik József

Megrendelés
Információk
Méret
165 mm × 235 mm
Terjedelem
251 oldal, puhatáblás, ragasztókötött könyv
ISBN
9786155710643
A kiadvány egységára
8.820,- Ft

Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

vissza a kiadványokhoz

Gazdaságirányítás, polgári jogi kodifikáció, vállalati szerződések

Adalékok a magyar gazdasági jog 1945- 1981 közötti fejlődéstörténetéhez

A könyv elkészültét az Igazságügyi Minisztérium és a Magyar Jogász Egylet 2016-2017 közötti, a 2013-as új Polgári Törvénykönyv előtörténetét, kodifikált polgári jogunk fejlődését és eredményeit átfogóan feldolgozó kutatási programjának köszönheti, de úgy a vizsgálódás időbeni határait, mint mélységét tekintve ki is emelkedik az e program keretében született munkák sorából. Verebics János a gazdasági-politikai hátteret és a szakirodalmat igen nagy alapossággal tárgyaló monográfiája a szerződés jogintézményének 1945 utáni fejlődését állítja a középpontba.

A kötet szerzője: Verebics János

Megrendelés
Információk
Méret
165 mm × 235 mm
Terjedelem
336 oldal, puhatáblás, ragasztókötött könyv
ISBN
9786155710605
A kiadvány egységára
3.045,- Ft

Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

vissza a kiadványokhoz

A gazdasági jog és az adójog aktuális kérdései 2018-ban

Az idén megjelenő kötet immár a harmadik abban a sorban, amely a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági Jogi Tanszékéhez, illetve a 2016-ban létrejött Pénzügyi és Gazdasági Központjához kapcsolódó kutatások eredményeit kívánja bemutatni és a szélesebb szakmai közönség elé tárni.

A kötet szerzői: Dr. Bán Dániel, Dr. Bodzási Balázs, Dr. Czoboly Gergely, Dr. Dudás Gábor, Dr. Dzsula Marianna, Dr. Erdős Gabriella, Dr. Gál Judit, Dr. Lajer Zsolt, Dr. Metzinger Péter, Dr. Nemessányi Zoltán, Dr. Sárközy Szabolcs, Dr. Tátrai Tünde, Dr. Vecsey Marc

Szerkesztette: Dr. Bodzási Balázs

Letöltés
Méret
165 mm × 235 mm (B5)
Terjedelem
240 oldal, ragasztókötött könyv
A kiadvány egységára
4.095,- Ft

Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

vissza a kiadványokhoz

IGAZSÁGÜGYI ZSEBTÖRVÉNYTÁR

A néhai Dr. Térfy Gyula kir. kúriai tanácselnök által 1922-ben alapított, a Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter, egyetemi tanár által 2018-ban újraalapított Igazságügyi Zsebtörvénytár hamarosan megjelenik!

Főszerkesztő:
Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter, egyetemi tanár

Szerkesztette:
Dr. Molnár Zoltán közigazgatási államtitkár, Igazságügyi Minisztérium

 • Magyarország Alaptörvénye
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról
 • 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
 • 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
 • 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

A kötetben a törvényekhez készült tárgymutató is található.

A kiadvány elektronikusan megrendelhető a www.mhk.hu honlapcímen található megrendelő segítségével,
illetve személyesen megvásárolható a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. ügyfélszolgálatán
[1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; tel.: 06 (1) 235-4550].

Megrendelés

 
Terjedelem
1592 oldal
Az eredeti bőrborítójú kötet ára
8.900,- Ft
vissza a kiadványokhoz

Polgári Törvénykönyv előkészítéséről, alapvető intézményeiről és fejlődésmenetéről

A kétkötetes tanulmánykötetben olvasható tanulmányok az 1959-es magyar Polgári Törvény­könyvhöz, az 1959. évi IV. törvényhez fűződnek – annak előkészítésével, tartalmával, későbbi fejlődésmenetével foglalkoznak.
Akötet szerzői: Fábián Ferenc, Kőhidi Ákos, Petrik Ferenc, Sándor István, Sárközy Tamás, Tóth Gergő József, Török Gábor, Verebics János Szerkesztette: Sárközy Tamás

Megrendelés

 
Méret
165 mm × 235 mm (B5)
Terjedelem
612 oldal, ragasztókötött könyv
A kiadvány egységára
4.660,- Ft
50 példány feletti megrendelés esetén 10% kedvezmény!

Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

vissza a kiadványokhoz

IGAZSÁGÜGYI ZSEBTÖRVÉNYTÁR

A néhai Dr. Térfy Gyula kir. kúriai tanácselnök által 1922-ben alapított, a Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter, egyetemi tanár által 2018-ban újraalapított Igazságügyi Zsebtörvénytár hamarosan megjelenik!

Főszerkesztő:
Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter, egyetemi tanár

Szerkesztette:
Dr. Molnár Zoltán közigazgatási államtitkár, Igazságügyi Minisztérium

 • Magyarország Alaptörvénye
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról
 • 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
 • 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
 • 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

A kötetben a törvényekhez készült tárgymutató is található.

A kiadvány elektronikusan megrendelhető a www.mhk.hu honlapcímen található megrendelő segítségével,
illetve személyesen megvásárolható a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. ügyfélszolgálatán
[1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; tel.: 06 (1) 235-4550].

Megrendelés

 
Terjedelem
1592 oldal
A műbőr borítójú kötet ára
4.900,- Ft
vissza a kiadványokhoz

EÖRSI GYULA EMLÉKKÖNYV 2018

Az emlékkönyv Eörsi Gyula születésének 95. évfordulója alkalmából a Magyar Jogász Egylet által az Igazságügyi Minisztérium támogatásával 2017. szeptember 21-én rendezett ülés alapján készült.
A kötet részben az emlékülésen elhangzott köszöntőket és előadásokat tartalmazza, részben Eörsi Gyula tanulmányaiból nyújt válogatást.

Köszöntők:Eörsi Mátyás, Sólyom László, Trócsányi László
Előadók:Sárközy Tamás, Verebics János, Vékás Lajos
Nekrológok: Sárközy Tamás, Sólyom László, Andre Tunc, Vékás Lajos
Szerkesztette: Verebics János

Megrendelés

 
Méret
165 mm × 235 mm (B5)
Terjedelem
336 oldal, ragasztókötött könyv
A kiadvány egységára
6.930,- Ft
50 példány feletti megrendelés esetén 10% kedvezmény!

Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

vissza a kiadványokhoz

Fejezetek a Polgári Törvénykönyv keletkezéstörténetéből

Ez a kötet azon tanulmányokat tartalmazza, amelyek a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről néhány koncepcionális kérdésére adott törvényi válaszok kialakulásának történetét foglalják össze. Magukat a koncepcionális kérdéseket a Szerkesztő a Szerzőkkel történt egyeztetések során választotta ki. Természetesen egy olyan átfogótörvénymű esetében, mint a Polgári Törvénykönyv, lényegesen több elvi jelentőségű kérdést kellett megválaszolni a kodifikációs munkálatok során, mint ahánynak feldolgozására az adott lehetőségek között mód volt.

* * *

A Polgári Törvénykönyv értékeléséhez ma még hiányzik a történelmi távlat, pontosabban: a gyakorlat próbája. Ezért a tanulmányokban megfogalmazott gondolatokat a majd nagyobb távlatra és a judikatúra értékelésére is építő értékelés bizonyára korrigálni fogja. Ilyen értékelésre tesz kísérletet a Szerkesztő által írt és mintegy függelékként közölt tanulmány három olyan kérdésben, amelyekben a felsőbírósági gyakorlat már tartósabb értékeléshez is kellő támpontot adott.
A kötet szerzői:Csöndes Mónika, Molnár Hella, Szeibert Orsolya, Szikora Veronika, Tőkey Balázs, Vékás Lajos.

Megrendelés

 
Méret
165 mm × 235 mm (B5)
Terjedelem
340 oldal, ragasztókötött könyv
A kiadvány egységára
3.255,- Ft
50 példány feletti megrendelés esetén 10% kedvezmény!

Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

vissza a kiadványokhoz

Kommentár a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényhez

A Kommentár a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényhez c. kötet különleges a tekintetben, hogy olyan törvényhez készül, melynek szabályai 2018. január 1-jén lépnek hatályba, így nincs joggyakorlata, amely alapul szolgálhatna a törvény egyes rendelkezéseinek magyarázata során. A kommentár 33 szerzője azonban valamennyien olyan, döntően gyakorló szakember, ügyvédek, bírók, közjegyzők, végrehajtók, akik egyfelől széleskörű joggyakorlatuk során szerzett tapasztalataikat tudták kamatoztatni az új törvény rendelkezéseinek magyarázata során, mert az új Pp. jelentős mértékben épített az 1952-es Pp. rendelkezéseire. Másfelől a kommentár szerzői valamennyien aktív közreműködői voltak a polgári perrendtartás kodifikációjának, akár az Igazságügyi Minisztérium keretei között működő szerkesztőbizottságban, akár valamelyik kodifikációs munkabizottság elnökeként, tagjaként. Értik és ismerik azokat az újításokat, amelyeket az új Pp. bevezet. A kommentár szerzői tehát olyan szakemberek, akik érdemben befolyásolni is tudták a törvény tartalmát, így hitelesen tudják magyarázni az egyes rendelkezéseket, eljárásjogi megoldásokat, mert ismerik a mögöttük rejlő törvényalkotási szándékot és indokokat. A kötet szerkesztő-lektora Wopera Zsuzsa, a Pp. kodifikációjáért felelős miniszteri biztos. A kommentárhoz az előszót Trócsányi László igazságügyi miniszter írta.
A kommentár szerzői: Aszódi László, Balog Balázs, Balogh Tamás, Barzó Tímea, Bencze Andrea, Csáki-Hatalovics Gyula, Csehi Zoltán, Csillám Katalin, Gombos Katalin, Gyovai Márk, Herédi Erika, Kemenes István, Kormos Erzsébet, Kozák Henriette, Mészáros Gábor, Molnár Judit, Nagy Adrienn, Nagy Andrea, Nádas György, Nyilas Anna, Parti Tamás, Pomeisl András, Pribula László, Pulinka Mihály, Réti László, Somogyi Dávid, Szabó Imre, Szalai Péter, Udvary Sándor, Vitvindics Mária, Wallacher Lajos, Wopera Zsuzsa, Zsitva Ágnes.

Megrendelés

 
Méret
165 mm × 235 mm (B5)
Terjedelem
964 oldal, keménytáblás, cérnafűzött könyv
A kiadvány egységára
15.000,- Ft + ÁFA
50 példány feletti megrendelés esetén 10% kedvezmény!

Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

vissza a kiadványokhoz

fontes iuris

Igazságügyi Minisztérium 2015-ben új szakmai folyóiratot indított Fontes Iuris néven.

E folyóirat elindításával célunk ugyanis az, hogy nyissunk ne csak a legszűkebb, az igazságügyben, igazságszolgáltatásban érintett szakmai körök, hanem a teljes jogásztársadalom felé.— Dr. Trócsányi László

Válasszon évfolyamot

2019
2018
2017
2016
2015
Különszámok
fontes iuris
Különszámok - FIDE szám (2016)
tartalom
megrendelés
Megrendelem a 2019. évfolyamot
fontes iuris
5. évfolyam 2. szám (2019)
tartalom
megrendelés
fontes iuris
5. évfolyam 1. szám (2019)
tartalom
megrendelés
Megrendelem a 2018. évfolyamot
fontes iuris
4. évfolyam 4. szám (2018)
tartalom
megrendelés
fontes iuris
4. évfolyam 3. szám (2018)
tartalom
megrendelés
fontes iuris
4. évfolyam 2. szám (2018)
tartalom
megrendelés
fontes iuris
4. évfolyam 1. szám (2018)
tartalom
megrendelés
Megrendelem a 2017. évfolyamot
fontes iuris
3. évfolyam 4. szám (2017)
tartalom
megrendelés
fontes iuris
3. évfolyam 3. szám (2017)
tartalom
megrendelés
fontes iuris
3. évfolyam 2. szám (2017)
tartalom
megrendelés
fontes iuris
3. évfolyam 1. szám (2017)
tartalom
megrendelés
Megrendelem a 2016. évfolyamot
fontes iuris
2. évfolyam 4. szám (2016)
tartalom
megrendelés
fontes iuris
2. évfolyam 3. szám (2016)
tartalom
megrendelés
fontes iuris
2. évfolyam 2. szám (2016)
tartalom
megrendelés
fontes iuris
2. évfolyam 1. szám (2016)
tartalom
megrendelés
Megrendelem a 2015. évfolyamot
fontes iuris
1. évfolyam 3-4. szám (2015)
tartalom
megrendelés
fontes iuris
1. évfolyam 2. szám (2015)
tartalom
megrendelés
fontes iuris
1. évfolyam 1. szám (2015)
tartalom
megrendelés
6000 Ft / évfolyam (áfával)
1500 Ft / db (áfával)

vissza a kiadványokhoz

magyar közlöny

A Magyar Közlönyt az igazságügyért felelős miniszter által kijelölt felelős szerkesztő vagy a helyettesítésére jogosult személy szerkeszti és adja ki. A Magyar Közlöny kiadásában, szerkesztésében a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. működik közre. A Magyar Közlöny a jogalkotásról szóló törvényben szabályozott módon, a www.magyarkozlony.hu honlapon kerül kiadásra, a papír alapú oldalhű másolatát a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. állítja elő. A Magyar Közlönyben kell kihirdetni a jogszabályokat (törvényeket és – az önkormányzati rendeletek kivételével – a rendeleteket), továbbá közzé kell tenni a minősített adatot nem tartalmazó közjogi szervezetszabályozó eszközöket (így például az Országgyűlés, az Alkotmánybíróság, a Kúria határozatait). A Magyar Közlöny melléklete a Hivatalos Értesítő, amely külön sorozatként önálló sorszámozással jelenik meg.

2019. évi előfizetési árak
Éves
182.400 Ft +5% áfa
(191.521 Ft)
Féléves
96.600 Ft +5% áfa
(101.430 Ft)
Negyedéves
50.400 Ft +5% áfa
(52.920 Ft)

Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

vissza a kiadványokhoz
vissza a kiadványokhoz


Itt a Magyar Közlöny és az Egészségügyi Közlöny rövid leírása és ára lenne, de ez előre láthatólag össze lesz vonva egy menüpont alá, mert az Magyar Közlönynek már van külön almenüpontja a Kiadványoknál és az Egészségügyi Közlönynek egy külön almenüpont lehet, hogy felesleges.

A régi oldal linkje referenciaként: http://mhk.hu/mhknew/index.php?m=0000&p=0220&l=huvissza a kiadványokhoz

Cégközlöny CD

2018. évi előfizetési árak
Önálló változat féléves díj
70.800 Ft +27% áfa
(89.916 Ft)
Önálló változat negyedéves díj
37.800 Ft +27% áfa
(48.006 Ft)
5 felhasználós féléves díj
100.200 Ft +27% áfa
(127.254 Ft)
5 felhasználós negyedéves díj
54.600 Ft +27% áfa
(69.342 Ft)

5 felhasználónál magasabb hálózati változat rendelése esetén kérjük kérjen ajánlatot: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

vissza a kiadványokhoz

projektjeink

Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése – KKIR2

lezárt projekt

Nemzeti Jogszabálytár továbbfejlesztése és tartalmi bővítése

lezárt projekt

Integrált Jogalkotási Rendszer

aktuális projekt

NAH hatósági eljárás fejlesztés

aktuális projekt

A magyar cégnyilvántartás EU BRIS-be történő integrációja

lezárt projekt

közadat

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó központi elérhetőségei

Központi székház

Cím: 1085. Budapest, Somogyi Béla utca 6.

Központi telefonszám: +36 1 266-9290
Ügyfélszolgálat: +36 1 235-4545
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos információk, segítségkérés: +36 80 200-723
Titkárság: +36 1 266-5191
Porta: +36 1 266-9293
+36 1 266-9290

Nyomda

Cím: 6050 Lajosmizse, Gyártelep 4.

Központi telefonszám: +36 76 556-460

Irattár

Cím: 1211. Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.

Papp Tibor Ügyvezető
telefon +36 1 266-5191
fax +36 1 266-5190
e-mail megjelenítés
Szalay Szilvia Ágnes Titkárságvezető
telefon +36 1 266-5191
fax +36 1 266-5190
e-mail megjelenítés
dr. Fekete László Közlöny és Elektronikus Kiadvány Üzletág Igazgató
telefon +36 1 266-5191
fax +36 1 266-5190
e-mail megjelenítés
dr. Orosz Mária Jogi Tartalomszolgáltatási Igazgató
telefon +36 1 266-5191
fax +36 1 266-5190
e-mail megjelenítés
Nagyné Maros Katalin Gazdasági Igazgató
telefon +36 1 266-5191
fax +36 1 266-5190
e-mail megjelenítés
Mórocz István Informatikai Igazgató
telefon +36 1 266-5191
fax +36 1 266-5190
e-mail megjelenítés
dr. Turcsikné Pálfi Judit HR Vezető
telefon +36 1 266-5191
fax +36 1 266-5190
e-mail megjelenítés
Balogh Gábor Nyomdai Üzletág Igazgató
telefon +36 1 266-5191
fax +36 1 266-5190
e-mail megjelenítés
Zöld Zoltánné Nyomdai Üzemvezető
telefon +36 1 266-5191
fax +36 1 266-5190
e-mail megjelenítés
dr. Fekete László Közlöny és Elektronikus Kiadvány Üzletág Igazgató
telefon +36 1 266-5191
fax +36 1 266-5190
e-mail megjelenítés
Kőszegi László Ügyfélszolgálati Csoportvezető
telefon +36 1 266-5191
fax +36 1 266-5190
e-mail megjelenítés

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási idő:
munkanapokon 11-13 óra között

Telefonos ügyfélszolgálat:
hétfő-csütörtök 7-16 óra között,
péntek 7-15 óra között
a +36 1235-4545 telefonszámon.

dr. B. Tóth Enikő Elnök
e-mail megjelenítés
dr. Nagy Márta Tag
e-mail megjelenítés
Sebők Roland Tag
e-mail megjelenítés

organigram

ALAPÍTÓ
Tulajdonosi Jogok Gyakorlója

Felügyelő Bizottság
Könyvvizsgáló
Vezetői és belső ellenőr
Ügyvezető
Közlöny és Elektronikus Kiadvány Üzletág Igazgatóság
Jogi Tartalomszolgáltatási Igazgatóság
Projektiroda
Informatikai Igazgatóság
Nyomdai Üzletág Igazgatóság
Gazdasági Igazgatóság
Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport
Titkárság
Szerkesztőségi Csoport
Jogi Csoport
Ügyfélszolgálati Csoport
Informatikai Fejlesztési Csoport
Informatikai Üzemeltetési és Biztonsági Csoport
Nyomdaüzem

Dokumentumok

A Társaság Alapítója a Magyar Állam. A 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet alapján a Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója az Igazságügyi Minisztérium.

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. feladatkörét meghatározó jogszabályok

2019. évi II. törvény a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
75/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet a fizetésképtelenségi nyilvántartás létrehozásával kapcsolatos feladatokról
87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Jogszabálytárról
38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról
5/2019. (III. 13.) IM rendelet a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről
22/2016. (XI. 15.) IM rendelet a cégnyilvántartással és a számviteli törvény szerinti beszámolók közzétételével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről
22/2006. (V. 18.) IM rendelet a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről
36/2015. (XI. 19.) IM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet módosításáról
10/2015. (V. 29.) IM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
9/2015. (IV. 30.) IM rendelet az igazságügyi miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról
3/2016. (IV. 29.) MK rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelete az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről
1313/2016. (VI. 13.) Korm. határozat a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési kerete módosításának előkészítéséről
1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről
1960/2015. (XII. 23.) Korm. határozat az egyes kiemelt kormányzati intézkedésekről és aktuális döntésekről szóló tájékoztató tevékenység keretében felmerülő feladatokról
1407/2015. (VI. 19.) Korm. határozat az egyes kiemelt kormányzati intézkedésekről és aktuális döntésekről szóló tájékoztató tevékenység keretében felmerülő aktuális feladatokról
1260/2015. (IV. 30.) Korm. határozat a megélhetési bevándorlás és a terrorizmus kérdésében folytatandó nemzeti konzultáció keretében felmerülő aktuális feladatokról

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. jogelődjei révén 1848 óta működik, a hagyományaira támaszkodva közreműködik a Magyar Közlöny című hivatalos lap kiadásában.

A minisztériumok és országos hatáskörű szervek feladataik ellátásához szükséges hivatalos tárcalapok közvetítik más szervezetekhez az irányítás részét képező állami intézkedéseket (rendelet, utasítás, felhívás, közlemény, hirdetmény) melynek kiadója a szintén a Társaságunk.

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. a Magyar Jogász Egylet stratégiai partnereként a jogi könyvkiadásban tevékenykedő lapkiadó. Mottónknak megfelelően a Közlönykiadó ,,a jogszabályok hiteles forrása”.

A jogi szakkiadói ágazatunk mellett számos országos és hetilap nyomdai tevékenységét és fontos szakrendszerek (mint például a Nemzeti Jogszabálytár, a Cégközlöny, a BRIS, a Fizetésképtelenségi Nyilvántartás) informatikai fejlesztését és üzemeltetését látjuk el, illetve a jogi kultúra támogatása keretében számos saját terméket adunk ki mind online, mind papír alapon.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

Székhely: 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6.
Cégjegyzékszám: 01-09-269016, adószám:10897706-2-42
Telefon (központi szám ): +36 1 266-9290
Fax: +36 1 266-5190
E-mail: titkarsag@mhk.hu

A Magyar Közlöny Lap - és Könyvkiadó Kft. lajosmizsei nyomdája
Fióktelep: 6050 Lajosmizse, Gyártelep 4.
Telefon (központi szám): +36 76 556-466
Fax: +36 76 /556-470
E-mail: titkarsag@hknyomda.hu

§

Tisztelt Érdeklődő!

Üdvözöljük a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Karrier oldalán.

A Közlönykiadó Kft., mint a hivatalos közlönyök megjelentetéséért és a Nemzeti Jogszabálytár működtetéséért felelős társaság olyan tapasztalt szakemberek és pályakezdők jelentkezését várja, akik naprakész tudásukkal, ismereteikkel, a saját szakterületük iránti elkötelezettséggel és nyitottsággal közreműködnének a meghirdetett pozíciókhoz tartozó felelősségteljes és izgalmas feladatok ellátásával az üzleti és stratégiai céljaink megvalósításában.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy felelősségteljes munkáltatóként a munkatársak számára hosszú távú munkalehetőséget, kiszámítható vállalati hátteret biztosítsunk, odafigyelve arra is, hogy szakmai fejlődésüket és egyéni céljaik elérését támogassuk.

Amennyiben Ön is szeretne csatlakozni a Közlönykiadó Kft. munkavállalói csapatához, kérjük, tekintse meg aktuális állásajánlatainkat!


Aktuális állásajánlataink:

Partnereink

 • partner

  Magyar
  Jogászegylet

 • partner

  Települési Önkormányzatok
  Országos Szövetsége

 • partner

  System Media

Nyomdánkról

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. nyomdaüzeme több mint 20 éve áll a megrendelők szolgálatára.

A közlönyök és a kiadó egyéb saját kiadványainak elkészítésén felül a nyomda rendelkezik szabad kapacitással, ami lehetőséget biztosít egyéb kiadványok vállalására. A nyomdában készülő termékek széles palettát alkotnak: napilapok, heti-, kétheti, havilapok, folyóiratok, tájékoztató nyomtatványok, reklámkiadványok, szórólapok, ragasztókötött könyvek, brosúrák stb.

Az elmúlt évek jelentős beruházásainak - a Rotoman és Cromoman tekercsofszet nyomógépeknek és a CTP-berendezéseknek - köszönhetően gyors és biztonságos termeléssel, magasabb színvonalon tudja kiszolgálni a megrendelők igényeit.

A nyomdában 1999 óta működik minőségirányítási rendszer, mely jelenleg az ISO 9001:2008 szabvány követelményeinek felel meg.
Munkánk során fokozott figyelmet fordítottunk környezetünk védelmére,esztétikusabbá tételére. Ez irányú tevékenységünket egy nemzetközi szabvány - az ISO 14001:2004 - követelményeinek megfelelően rendszerbe foglaltuk. A környezetirányítási és a minőségirányítási rendszerek egymásra épülve integrált irányítási rendszert alkotnak, megkövetelve a folyamatos fejlesztést, ezzel biztosítva a minőségi munka feltételeit.

MKLK Nyomdai ÁSZF

NYOMDAI ANYAGLEADÁSI INFORMÁCIÓ

TERMÉKDÍJNYILATKOZAT

INTEGRÁLT MINŐSÉG- és KÖRNYEZETPOLITIKA
referenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciákreferenciák

Cégünk profilja

Nyomdánk fő tevékenységi köre a nagy példányszámú tekercsnyomtatás heat-set és coldset technológiával egyaránt.

Öt tekercsofszet nyomógéppel (három heat-set, egy kombinált heat-set és coldset) rendelkezünk, amelyeken a megrendelő igénye szerint többféle terjedelemben és színezettséggel kivitelezhető a nyomtatás. A legkisebb formátumú nyomógép négy színben, A3-as méretben 4 oldalt, A4-es méretben 8 oldalt vagy A5-ös méretben 16 oldalt, a nagyobb formátumú nyomógépek 16-24-32-40-48-56-64 oldalt tudnak nyomni egy menetben. A4-es méretben 6, 8, 12 vagy 16 oldalas termék igény szerint gerincragasztással is kivitelezhető.

Műnyomó jellegű, felületkezelt papírra a szárítóművel rendelkező gépeinken egy pályán lehetséges a nyomtatás, számtalan hajtogatási variációban. Újságnyomó papírok esetén gazdaságos és gyors a többpályás nyomtatás. Ebben az esetben teljes terjedelemben coldset, vagy egy pályán heat-set, a többi pályán coldset technológiával történik a gyártás.

Két Cromoman nyomógépből álló gépsorunk páratlan előnye, hogy a két gépet összekapcsolva egyszerre 13/3-as méretben akár 32 oldal is gyártható egy menetben 4 színben, szétkapcsolva azonban a két gépen egyszerre két kiadvány is készülhet, ezáltal biztosítva a berendezés jó kihasználhatóságát.

2009-ben vásároltunk egy sokoldalú, automata funkciókkal rendelkező (pl. folyamatos nyomatszín-ellenőrző berendezés, automata passzerállítás, CIP3 fogadási lehetőség) Rotoman nyomógépet a hozzá tartozó kötészeti kiegészítőkkel (irkafűzés, gerincragasztás, vágás). A gépsorral a legigényesebb magazinok, prospektusok nyomása is lehetővé vált.

Formakészítő üzemünkben 2004 októbere óta működik CTP-berendezés, mely a korábbi hagyományos technológiához képest lényegesen pontosabbá és gyorsabbá teszi a formakészítést. 2008 óta egy újabb, a meglévővel azonos CTP-t helyeztünk üzembe, amely teljes egészében felváltotta az analóg lemezkészítést. Ennek főként esténként, a napilapok gyártásának idején van kiemelt jelentősége.

Kötészetünk jellemző berendezései a két irkafűző gépünk, amelyekkel a nyomógépeinken gyártott félkész termékeinket dolgozzuk fel. Kiegészítő tevékenységként lehetőség van ragasztókötött könyvek előállítására, inline mellékletbehúzásra (géppel és kézzel), fóliacsomagolásra, zsugorfóliázásra.

2000 óta rendszeresen készül nyomdánkban egy időben több napilap, korábban a Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszava, Expressz, Bors, Metropol, jelenleg a Napi Ász című lap. Referenciáink között szerepel még több országos és regionális heti-, kétheti és havilap, reklámkiadvány.

Technológiák

Nyomógépek

cronoman 45
CROMOMAN 45
Nyomóművek száma
4 db dupla nyomómű
4 db Y nyomómű
Feldolgozható méretek
min. 400 mm
max. 965 mm
szakítási hossz 630 mm
Papír négyzetméter tömege
45 - 100 g/m2
Nyomási felület
max. 610 × 965 mm
Kapacitás
32 000 fordulat / óra
Egy menetben A/4 méretű lapok nyomtatási képessége 4+4 színben
32 oldal
cronoman 50
CROMOMAN 50
Nyomóművek száma
4 db Y nyomómű
2 db H nyomómű
Feldolgozható méretek
min. 400 mm
max. 965 mm
szakítási hossz 630 mm
Papír négyzetméter tömege
45 - 100 g/m2
Nyomási felület
max. 610 × 965 mm
Kapacitás
32 000 fordulat / óra
Egy menetben A/4 méretű lapok nyomtatási képessége
32 oldal
heidelberg sm 74
HEIDELBERG SM 74
Nyomóművek száma
10 db nyomómű
Feldolgozható méretek
min. 280 × 300 mm
max. 533 × 740 mm
Papír négyzetméter tömege
60 - 350 g/m2
Nyomási felület
523 × 740 mm
Kapacitás
15 000 fordulat / óra
rotoman n
ROTOMAN N
Nyomóművek száma
4 db dupla nyomómű
Feldolgozható méretek
min. 400 mm
max. 960 mm
szakítási hossz 630 mm
Papír négyzetméter tömege
45 - 120 g/m2
Nyomási felület
max. 960×619 mm
Kapacitás
40 000 fordulat/óra
Feldolgozható méretek
A5: 2×16, 1×24, 1×32 oldal
A4: 2×6, 2×8, 1×12, 1×16 oldal
A3: 2×4, 1×8 oldal
A géphez kapcsolódó kiegészítő berendezések
Graphics Microsystem Inc. Color Quick online színhelyességellenőrző
Quadtech RGSV automata színregiszterállító
Quadtech PPC-3000 X vágásellenőrző automata
Planatol KombiJet gerincragasztó
Tolerans Sticher inline irkafűző (A3 méretben)
Müller Martini szélvágósor
zirkon supra iv.
ZIRKON SUPRA IV.
Nyomóművek száma
4 db dupla nyomómű
Feldolgozható méretek
min. 300 mm
max. 660 mm
szakítási hossz 452 mm
Papír négyzetméter tömege
40 - 120 g/m2
Nyomási felület
max. 640 × 435 mm
Kapacitás
20 000 fordulat/óra
Egy menetben A/4 méretű lapok nyomtatási képessége (4+4 színben):
8 oldal
xerox dc5000
XEROX DC5000
A XEROX DC5000 színes digitális nyomtató feladata a színes oldalak nyomtatása, illetve a kis példányszámú színes termékek (akcidenciák: névjegy, levélpapír, meghívó stb.) előállítása.
Sebesség
Maximum 50 lap/perc A4 méretben,
25 lap/perc SRA3 méretben
Terhelhetőség
40-70 000 oldal/hó.
Négy laptálcás felépítésű (4 db 2000 lapos, 60-200 g/m2-ig automatikus duplex nyomtatás, 200 fölött félautomata duplex nyomtatás).
Felbontás
2400×2400 dpi
Használható papírtípusok és méretek: Bármelyik laptálca: 60-300 g/m2-ig, egyedi méretek SRA3-ig (pl. A3+: 305×457 mm, SRA3: 320×450 mm, max.: 320x488 mm).
Maximális látható terület
316x480 mm.
Xerox FreeFlow DocuSP színes szerver a munkák és a gép menedzselésére. Kiegészítőként: 1 db nagykapacitású kirakó (3750 lap).

Kötőgépek

hörauf sn demand sn 140
HÖRAUF SN DEMAND SN 140
HÖRAUF SN DEMAND SN 140 típusú háromkéses vágógép
Technológiai lehetőségek
nyers méretű brossúrák, könyvtestek, hajtott ívek
fej-, lábvágása, 3 oldali körülvágása, szórólapok, nyomtatványok 4 oldali körülvágása
Feldolgozható méretek
max. 300 × 420 mm
min. 60 × 80 mm
Kapacitás
1200 vágás/óra
bremer erz-kz rba polygraph
BREMER ERZ-KZ RBA POLYGRAPH
BREMER ERZ-KZ RBA POLYGRAPH típusú hajtogatógép
Technológiai lehetőségek
3 db egymásra merőleges táskás hajtogatómű
- 1.hajtógatómű: 2 db alsó + 2 db felső táska
- 2.hajtógatómű: 2 db alsó + 2 db felső táska
- 3.hajtógatómű: 1 db alsó + 1 db felső táska
Feldolgozható méretek
max. 730 × 1080 mm
min. 140 × 180 mm
Kapacitás
8000 ív/óra
osako
OSAKO
OSAKO típusú irkafűzőgép
Technológiai lehetőségek
6 ívrész +borító és melléklet összehordása, tűzése 2 kapoccsal, három oldalon körülvágva
Feldolgozható méretek
max. 480 × 320 mm
min. 125 × 105 mm
Kapacitás
6 000 db/óra
purlux
PURLUX
PURLUX típusú irkafűzőgép
Technológiai lehetőségek
6 ívrész +borító összehordása, tűzése 2 kapoccsal, három oldalon körülvágva
Feldolgozható méretek
max. 480 × 320 mm
min. 125 × 105 mm
Kapacitás
5 000 db/óra
ehlermann
EHLERMANN
EHLERMANN típusú összehordógép
Technológiai lehetőségek
max. 24 db hajtott ív, illetve lap egymás mögé hordása
Feldolgozható méretek
max. 297 × 420 mm
min. 150 × 210 mm
Kapacitás
500 garnitúra/óra
amigo
AMIGO
AMIGO 1580 típusú ragasztókötőgép
Technológiai lehetőségek
ragasztókötött brossúrák készítése hot-melt ragasztó alkalmazásával
Feldolgozható méretek
max. 270 × 400 mm
min. 95 × 120 mm
Kapacitás
1000 db/óra
wohlenberg krause
Wohlenberg Krause
Wohlenberg Krause típusú háromkéses vágógép
Technológiai lehetőségek
nyers méretű brossúrák, könyvtestek, hajtogatott ivek három oldali körülvágása, fej-láb vágás
Feldolgozható méretek
max. 300 x 430 mm
min. 50 x 80 mm
Kötegvastagság
9 cm
Teljesítmény (vágás/óra)
könyv: 350db
közlöny: 250db
szóróanyag: 200db
Késméretek
oldalkések: 425 x 10 mm
homlokkés: 560 x 10 mm
Vágóléc
4,5 x 24 mm (homlok)
4,5 x 60 mm (oldal)
alphaliner
Alphaliner ELADÓ
Alphaliner belövőgép
Technológiai lehetőségek
Mellékletek összehordására és azok egy főtermékbe való juttatására szolgál.
Feldolgozható méretek (Főtermék)
min. 266 × 170 mm
max. 415 × 310 mm
Feldolgozható méretek (Melléklet)
min. 105 × 75 mm
max. 415 × 310 mm
Kapacitás
10 000 belövés/óra
Egyszerre két mellékletet lehet behúzni a főlapba, amelyek összvastagsága nem haladhatja meg a 15 mm-t. Az egy lapból álló mellékletek eseten legalább 60 g/m2 súlyú papírt kell használni.
bwm csomagológép
BVM csomagológép
Max. fóliaátmérő
350 mm
Max. Fólia széleség
650 mm
Fólia típusa
PE-fólia
Finom zsugorfólia
PVC-fólia
Fóliavastagság
8-60 my
Max. termék szélesség + -magasság
450 mm
Max. áteresztő magasság
220 mm
Min. termék hossz
50 mm
komfi sagitta 76
KOMFI Sagitta 76 laminálógép
Technológiai lehetőségek
papírívek fényes/matt fóliázása
Feldolgozható méretek
min. papírméret 300 × 220 mm
max. papírméret 760 × 1120 mm
Papír
115 - 350 g/m2
Kapacitás
max. lapszám 7 500 lap/óra

Elérhetőségek

Cím: 6050 Lajosmizse, Gyártelep 4.

Név Beosztás Telefon Mobiltelefon
Balogh Gábor Nyomdai Üzletág igazgató +36-1/235-4533
Jármy Márton Nyomda Üzletág igazgató-helyettes +36-1/235-4500/391 +36-30/663-3316
Zöld Zoltánné Nyomda üzemvezető +36-1/235-4500/391 +36-30/946-21-68
Illés Erika Beszerzési felelős +36-76/556-477 +36-30/399-2825
Nagy Zsoltné Gyártmánygazda +36-76/556-462 +36-30/509-4692
Titkárság +36-76/556-460, 556-466
Formakészítő +36-76/556-482 +36-30/866-9889

A Közlöny Lap- és Könyvkiadó üdülője - Balatonberény

Szeretettel várjuk Balatonberényben lévő faházas Üdülőnkbe. Balatonberény a Balaton déli partján helyezkedik el a Balatontól kb. 100 métere 2,5 hektáros parkosított, teljesen zárt területen, ahol nyugodtan és aktívan is eltöltheti a szabadságát családjával. A tó vize itt lassan mélyül. Az ebédet a faluban lévő csárdából házhoz is szállítják. A faluban bolt és vendéglők, büfék is segítik a család ellátását, de a faházak felszereltsége is alkalmas főzésre. A környék rengeteg kirándulási lehetőséget rejteget a látogatói számára. Az Üdülő végében közvetlenül vezet el a Balatont teljesen körülölelő balatoni kerékpárút. Kényelmesen és biztonságosan érhető el így például a kb. 15 km-re található Keszthely, ahol számos kulturális és sport program színesítheti nyaralásukat.

Pihenjen Ön is a Közlönykiadó balatonberényi üdülőjében

Miért Balatonberény?

Balatonberény, a települést körülölelő hatalmas nádasnak és fáknak köszönhetően, a természet kínálata csend és nyugalom szigete. Ideális célpont a hétköznapi mókuskerék és a világ zajának kipihenésére. Speciális elhelyezkedése révén minőségi kínálatot nyújt a kultúra és a kirándulás szerelmeseinek is. A Balaton déli partjának legnyugatibb települése, a Kis-Balaton tőszomszédságában, a Zala folyó torkolatától néhány kilométerre fekszik. Az M7-es autópályától, a sármelléki repülőtértől, valamint a balatonszentgyörgyi vasúti csomóponttól csak néhány kilométerre található.
Forrás: http://turizmus.balatonbereny.hu/

Faházak
18 db különálló faház található a területen. A faházakban 4, 6 illetve 8 fő elhelyezésére van lehetőség. A házak felszereltsége fürdő, WC, egyszerűen felszerelt konyha, melyben hűtő, főzőlap van. Házanként napozóágy és kerti bútor. Sportpálya, sporteszközök és egyéb játékok.
Látnivalók a környéken
Balatonszárszó - József Attila Emlékmúzeum
Zamárdi - Kalandpark
Balatonszemes - Latinovits Múzeum, Bagolyvár, Reich Károly emlékház, középkori műemléktemplom
Keszthely - Festetics-kastély, Balatoni Múzeum, Georgikon Majormúzeum
Közeli termálfürdők
Hévíz Gyógytó és Termálfürdő
Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont
Zalakarosi fürdő
Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdő
<
>

Elérhetőségek

Cím: Balatonberény, Hétvezér utca 49.

Érdeklődni: Tel: 06 1 266-5191, e-mail: titkarsag@mhk.hu

bezár
siker

Köszönjük megrendelését, melyet sikeresen rögzítettünk.

A jobb felső sarokban található bezár gombbal tud visszalépni az oldalra.

Fizessen elő papír vagy elektronikus kiadványainkra.

Válassza ki a kiadványt és, hogy milyen formában szeretne előfizetni, majd nyomjon az ELŐFIZETÉS gombra és töltse ki a megrendelő űrlapot.

Magyar Közlöny
papír
Magyarország Hivatalos Lapja
Éves
182 400 Ft + 5% áfa (191 521 Ft)
Féléves
96 600 Ft + 5% áfa (101 430 Ft)
Negyedéves
50 400 Ft + 5% áfa (52 920 Ft)

Válasszon előfizetés típust

előfizetés
Egészségügyi Közlöny
papír
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának hivatalos lapja
Éves
50 400 Ft + 5% áfa (52 920 Ft)
Féléves
27 600 Ft + 5% áfa (28 980 Ft)
Negyedéves
14 400 Ft + 5% áfa (15 120 Ft)

Válasszon előfizetés típust

előfizetés

Elektronikus Cégközlöny
elektronikus
Önálló változat féléves
70 800 Ft+ 27% áfa (89 916 Ft)
Önálló változat negyedéves
37 800 Ft+ 27% áfa (48 006 Ft)
5 felhasználós féléves
100 200 Ft+ 27% áfa (127 254 Ft)
5 felhasználós negyedéves
54 600 Ft+ 27% áfa (69 342 Ft)

Válasszon előfizetés típust

előfizetés
Magyar Hivatalos Jogszabálytár
elektronikus
Tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket, hogy a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Magyar Hivatalos Jogszabálytár és Magyar Hivatalos Jogszabálytár prémium terméke 2019. január 1. napjával megszűnik, emiatt előfizetést 2019 évtől ezen termékekre nem áll módunkban felvenni.
A termék megszűnése miatt a 2018. december 31. napjával lezárt joganyagot tartalmazó DVD-t utolsó alkalommal 2019. január hónapban fogjuk Előfizetőink részére küldeni.
Önálló változat
94 800 Ft + 27% áfa (120 396 Ft)
5 felhasználós változat
166 800 Ft + 27% áfa (211 836 Ft)
10 felhasználós változat
208 800 Ft + 27% áfa (265 176 Ft)
Magyar Hivatalos Jogszabálytár Prémium
elektronikus
Tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket, hogy a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Magyar Hivatalos Jogszabálytár és Magyar Hivatalos Jogszabálytár prémium terméke 2019. január 1. napjával megszűnik, emiatt előfizetést 2019 évtől ezen termékekre nem áll módunkban felvenni.
A termék megszűnése miatt a 2018. december 31. napjával lezárt joganyagot tartalmazó DVD-t utolsó alkalommal 2019. január hónapban fogjuk Előfizetőink részére küldeni.
Önálló változat
140 400 Ft+ 27% áfa (178 308 Ft)
5 felhasználós változat
235 200 Ft+ 27% áfa (298 096 Ft)
10 felhasználós változat
304 800 Ft+ 27% áfa (387 096 Ft)
mégse
Információ
A fent kiválasztott termék és előfizetési idő megrendeléséhez kérjük töltse ki az alábbi űrlapot.
Megrendelését az alul található "megrendelem" gombbal tudja véglegesíteni.
A megrendelésre vonatkozó adatok
A megrendelőre vonatkozó adatok
A megrendelő vagy ügyintéző adatai
A kézbesítési cím
Megegyezik a megrendelő címével
Megrendelés összegzés és véglegesítés
Elfogadom az általános szerződési feltételeket.
Elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.
megrendelem
mégse