Tájékoztatás üzemszünetről - 2017.09.04.

Kedves Partnerünk, Felhasználónk!

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. telephelyét illetően az ELMŰ-ÉMÁSZ áramszolgáltató karbantartási munkálatok végzéséről értesítette a Társaságot. A karbantartási munkálatok áramszünettel fognak járni, így az Ön által használt szolgáltatásokban kiesést fog tapasztalni.
Kérjük szíves türelmét és megértését.

Leállás időpontja: 2017.09.04. - Hétfő - 07:00
Visszaállás időpontja: 2017.09.04. - Hétfő - 14:00

Az esetlegesen okozott kellemetlenségekért szíves elnézését kérjük!

Magyarország Kormánya a járványügyi helyzetre tekintettel az egész ország területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzetről, valamint az annak során teendő intézkedésekről szóló kormányrendeletek angol nyelvű fordításai elérhetők a Nemzeti Jogszabálytárban (www.njt.hu).

Having regard to the epidemic situation, the Hungarian Government introduced state of danger for the entire territory of the country. The English translations of the Government Decrees relating to the state of danger and the related measure are available online in the National Legislation Database (www.njt.hu).

hírek / aktualitások

2020. március 17.

Határozatlan idejű szünet

A 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. § alapján a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. sz. alatti Közlönyboltja 2020. március 17. napjától a személyes ügyfélkiszolgálást határozatlan időre megszünteti. A kiszolgálás kizárólag elektronikus (ugyfelszolgalat@mhk.hu) és telefonos (06(1)-235-4545) formában történik.

§
2019. október 25.

Dr. Orosz Mária – Nemzeti Jogszabálytár

"Egy regisztráció nélkül, ingyenesen, bármikor hozzáférhető közszolgáltatás." - összegzi Orosz Mária a Nemzeti Jogszabálytár lényegét, hozzátéve: "Alapvető célja, hogy napi ügyeink viteléhez jogszabályi segítséget kapjunk." - A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. jogi tartalomszolgáltatási igazgatójával a Jogi Fórum újságírója beszélgetett a jogalkotó által életre hívott új, rendkívül sokrétű jogszabályszöveg-szolgáltatásról. A teljes interjú a Jogi Fórum oldalán elolvasható.

§
2019. május 28.

Negyvenkettedik Jogász Vándorgyűlés

Kiadónk is részt vett a Magyar Jogász Egylet szervezésében 2019. május 23-25. között Lillafüreden megrendezésre kerülő Negyvenkettedik Jogász Vándorgyűlésen. A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. képviseletében dr. Fekete László Közlöny és Elektronikus Kiadvány Üzletág Igazgató mutatta be a résztvevőknek a megjelent újdonságokat, a jelenleg zajló fő elektronikus fejlesztési projekteket és a jövőbeni terveket.

§

szolgáltatások

Kommentárok

További információért kattintson

 

 


Notice: Undefined variable: buttontarget in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/services.php on line 43
Tovább a tartalomhoz
vissza

Nemzeti Jogszabálytár

További információért kattintson

2012. január elsejétől a Közlönykiadó által üzemeltetett Nemzeti Jogszabálytár portálon ingyenesen férhetnek hozzá a hatályos jogszabályokhoz, illetve 2013 júliusától az önkormányzati rendeletekhez.

Tovább a szolgáltatás weboldalára
vissza

IM Pp. és Ptk. kereső

További információért kattintson

Igazságügyi Minisztérium Törvényelőkészítő Főosztálya által keletkeztetett és a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára őrzésében található, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és a Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény előkészítő anyagai digitalizált változatának kereshető formája.

Tovább a szolgáltatás weboldalára
vissza

kiadványaink


Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 86

Európai Uniós Közbeszerzés

Az Európai Uniós Közbeszerzés periodika elindításával célunk, hogy a hazai közbeszerzési jogalkalmazók számára közelebb hozzuk, könnyebben megismerhetővé tegyük az Európai Unió Bíróságának közbeszerzési joggyakorlatát.

információk

Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 86

Munkajogi Füzetek 2019/1

Jelen kézikönyvben megkíséreljük bemutatni a munkaviszonnyal összefüggésben felmerülő leghangsúlyosabb adatkezelési problémákat, mely során részben bemutatjuk a jogszabályi környezetet, illetve kitérünk a NAIH fontosabb munkajogi tárgyú állásfoglalásaira is.

információk

Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 86

Zsebnapló 2020

A Zsebnapló, a Magyar Jogász Egylet tradicionális kiadványa a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. gondozásában jelenik meg.

információk

Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 86

Üzleti jog – Gazdasági civiljog

A kötetben található írásokból képet kaphatunk az előző fél évszázad fontosabb bűnügyi kérdéseinek alakulásáról, főként az ügyészség szerepét és helyzetét érintő fejlődésről, a büntetőjogi dogmatika új, olykor kitérőktől sem mentes útjairól, a büntető eljárásjog kompromisszum-kísérleteiről.

információk

Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 86

Gyűjteményes kötet Bócz Endre írásaiból

A kötetben található írásokból képet kaphatunk az előző fél évszázad fontosabb bűnügyi kérdéseinek alakulásáról, főként az ügyészség szerepét és helyzetét érintő fejlődésről, a büntetőjogi dogmatika új, olykor kitérőktől sem mentes útjairól, a büntető eljárásjog kompromisszum-kísérleteiről.

információk

Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 86

A sportjog mint sajátos szakjog

A könyv a Miskolci Egyetemen 2014-ben megvédett A sportjog mint sajátos szakjog című PhD értekezés átdolgozott és bővített változata, amely részletesen mutatja be a sportjog kialakulását, helyét és szerepét a magyar jogrendszerben.

információk

Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 86

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság általános adatvédelmi rendelettel kapcsolatos állásfoglalásai 2018

Jelen kiadvány e szerepvállalás lenyomata. Pillanatfelvétel, amely a Hatóság rendelkezésére álló információk körültekintő mérlegelésének az idézett állásfoglalások kiadásának időpontjában rögzített eredményét tükrözi.

információk

Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 86

Gazdaságirányítás, polgári jogi kodifikáció, vállalati szerződések

Verebics János a gazdasági-politikai hátteret és a szakirodalmat igen nagy alapossággal tárgyaló monográfiája a szerződés jogintézményének 1945 utáni fejlődését állítja a középpontba.

információk

Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 86

A gazdasági jog és az adójog aktuális kérdései 2018-ban

Az idén megjelenő kötet immár a harmadik abban a sorban, amely a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági Jogi Tanszékéhez, illetve a 2016-ban létrejött Pénzügyi és Gazdasági Központjához kapcsolódó kutatások eredményeit kívánja bemutatni és a szélesebb szakmai közönség elé tárni.

információk

Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 86

Választottbíróság tanulmánykötet

A kötet a 2018. május 5-én megrendezett konferencián elhangzott előadások írott változatait gyűjti össze és tárja magyar és angol nyelven a szakmai nyilvánosság elé. A kötet megjelenésének alapvető célja egyrészt a szakmai közönség tájékoztatása, másrészt pedig a figyelemfelhívás, a megújult hazai állandó választottbíráskodás népszerűsítése.

tovább

Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 86

Fontes Iuris

Igazságügyi Minisztérium 2015-ben új szakmai folyóiratot indított Fontes Iuris néven.

információk

Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 86

Magyar Közlöny

A Magyar Közlönyben kell kihirdetni a jogszabályokat (törvényeket és rendeleteket), továbbá közzé kell tenni a nemzetközi szerződéseket, az Országgyűlés és a Köztársasági Elnök határozatait és a jogi iránymutatásokat, a Legfelsőbb Bíróság jogegységi határozatait, valamint a személyi kérdésekben hozott döntéseket.

információk

Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 86

Magyar Jogászegyleti Értekezések

A Jogászegyleti Értekezések 2018. évi nyári dupla száma a Magyar Jogász Egylet 2018-ban a 35 éven aluli jogászok számára kiírt pályázaton első, második és harmadik díjjal értékelt pályamunkákat tartalmazza. A pályamunkák három nagy jogterületre vonatkoznak, nevezetesen közjog, büntetőjog, civilisztika.

információk

Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 86

Közlönyök, értesítők

Magyar Közlöny, Egészségügyi Közlöny, Nemzetgazdasági Közlöny, Oktatási és Kulturális Közlöny, Szociális Közlöny, Ügyészségi Közlöny

tovább

Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 86

Tanulmánykötet az 1959-es Polgári Törvénykönyv előkészítéséről, alapvető intézményeiről és fejlődésmenetéről

A kiadványban olvasható tanulmányok az 1959-es magyar Polgári Törvény­könyvhöz, az 1959. évi IV. törvényhez fűződnek – annak előkészítésével, tartalmával, későbbi fejlődésmenetével foglalkoznak.

információk

Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 86

Kommentár a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényhez

A kötet rendhagyó a tekintetben, hogy olyan törvényhez készül, melynek szabálya 2018. január 1-jén lép hatályba, így még nincs joggyakorlata, amely alapul szolgálhatna a törvény egyes rendelkezéseinek magyarázata során.

információk

Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 86

IGAZSÁGÜGYI ZSEBTÖRVÉNYTÁR

Eredeti bőrborítójú kötet 8.900,- Ft


A néhai Dr. Térfy Gyula kir. kúriai tanácselnök által 1922-ben alapított Igazságügyi Zsebtörvénytárat Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter, egyetemi tanár 2018-ban újraalapította.

információk

Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 86

IGAZSÁGÜGYI ZSEBTÖRVÉNYTÁR

Műbőr borítójú kötet 4.900,- Ft


A néhai Dr. Térfy Gyula kir. kúriai tanácselnök által 1922-ben alapított Igazságügyi Zsebtörvénytárat Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter, egyetemi tanár 2018-ban újraalapította.

információk

Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 86

EÖRSI GYULA EMLÉKKÖNYV 2018

Az emlékkönyv Eörsi Gyula születésének 95. évfordulója alkalmából a Magyar Jogász Egylet által az Igazságügyi Minisztérium támogatásával 2017. szeptember 21-én rendezett ülés alapján készült. A kötet részben az emlékülésen elhangzott köszöntőket tartalmazza.

információk

Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 86

Fejezetek a Polgári Törvénykönyv keletkezéstörténetéből

Ez a kötet azon tanulmányokat tartalmazza, amelyek a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről néhány koncepcionális kérdésére adott törvényi válaszok kialakulásának történetét foglalják össze.

információk

Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 86

Elektronikus kiadványok

Jelenleg a következő elektronikus kiadványokat jelentetjük meg: Elektronikus Cégközlöny, Magyar Közlöny archívum, Magyar Közlöny különszámok.

információk

Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 86

Interneten megjelenő kiadványok

Interneten is megjelenő kiadványaink elektronikus formában ingyenesen PDF formátumban megtekinthetők az adott kiadvány honlapján.A Magyar Közlöny honlapja
Cégközlöny online
Ágazati közlönyök honlapjai


Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 86

Egészségügyi közlöny

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának hivatalos lapja

információk
További kiadványaink közül
kiadványok
kiadványok
kiadványok
kiadványok
kiadványok
kiadványok
kiadványok
kiadványok
kiadványok

Európai Uniós Közbeszerzés


Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 196
Az Európai Uniós Közbeszerzés periodika elindításával célunk, hogy a hazai közbeszerzési jogalkalmazók számára közelebb hozzuk, könnyebben megismerhetővé tegyük az Európai Unió Bíróságának közbeszerzési joggyakorlatát. Ezen ítéletek adják az uniós közbeszerzési jogszabályok irányadó értelmezését, azok ismerete ezért nélkülözhetetlen minden olyan szakember számára, aki szeretné a közbeszerzési jog rendszerét és szabályait valóban ismerni és összefüggéseit megérteni. Az egyes kötetek a közbeszerzési tárgyú döntések körén belül elkülöníthető témakörönként ismertetik az Európai Unió Bíróságának szerzőink által kiválasztott ítéleteit. A kiadvány azzal a szemmel készül, hogy az uniós közbeszerzési joggyakorlat feldolgozása ne pusztán tudományos vállalkozás, hanem inkább és elsősorban a közbeszerzési joggyakorlat számára is felhasználható segítség legyen. Szerzőink, hogy segítsék az olvasót az egyes ítéletek aktuális jelentőségének felismerésében, azok puszta bemutatásán túl az egyes bírósági ítéletekhez következtetéseket is fűznek és a korábbi irányelvek alapján született döntéseknél megjelölik, hogy az ítélet a hatályos irányelv mely rendelkezéséhez kapcsolódik.

Megrendelés
ISSN
2676-8550
A kiadvány egységára
3150,- Ft

Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

vissza a kiadványokhoz

Munkajogi Füzetek 2019/1


Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 196
Jelen kézikönyvben megkíséreljük bemutatni a munkaviszonnyal összefüggésben felmerülő leghangsúlyosabb adatkezelési problémákat, mely során részben bemutatjuk a jogszabályi környezetet, illetve kitérünk a NAIH fontosabb munkajogi tárgyú állásfoglalásaira is. Mindezek mellett rövid kitérőt teszünk a kollektív munkajog területén felvetve azokat a problémákat, amelyek az üzemi tanács és a szakszervezet működésével összefüggésben jelentkezhetnek.

Megrendelés Információk
Méret
245 mm × 165 mm × 4 mm
Terjedelem
66 oldal
ISBN
978-615-5710-76-6
A kiadvány egységára
6.930,- Ft

Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

vissza a kiadványokhoz

Zsebnapló 2020


Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 196
A Zsebnapló, a Magyar Jogász Egylet tradicionális kiadványa a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. gondozásában jelenik meg.

A kiadvány – a hagyományokhoz híven – tartalmazza a

 • Magyar Jogász Egylet,
 • állami, központi közigazgatási szervek,
 • Kúria, ítélőtáblák, törvényszékek,
 • ítélőtáblák, törvényszékek igazgatása,
 • ügyészségek
 • ügyvédi kamarák,
 • közjegyzői kamarák,
 • főváros és megyei kormányhivatalok földhivatali főosztályai,
 • fővárosi és kerületi önkormányzatok polgármesteri hivatalai, elérhetőségét, fontosabb adatait.
 • Megrendelés
  Méret
  83 mm × 159 mm
  Terjedelem
  273 oldal
  A kiadvány egységára
  2.413,- Ft

  Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

  vissza a kiadványokhoz

  Üzleti jog – Gazdasági civiljog


  Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 196
  Az „Üzleti jog – Gazdasági civiljog” című kötet a gazdasági élet szempontjából meghatározó jelentőségű joganyagot kívánja az Olvasó elé tárni. Ez mindenekelőtt a vállalkozások mindennapi működését közvetlenül érintő jogi normákat jelenti: a társasági jog, valamint a szerződések jogának a szabály­anyagát.
  A kötet a maga nemében különleges vállalkozás. Elsősorban azért, mert lehetőség szerint teljes­körűen kívánja bemutatni az üzleti jog világát.
  A közös munkában összesen tizenöt szerző vett részt, három szerkesztő közre­működésével, akik négy különböző egyetem oktatói (Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaság­tudományi Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neumann János Egyetem). Ilyen nagy­szabású ­szinergia keretében üzleti jogi tankönyv, illetve szakkönyv még nem készült Magyarországon.

  Megrendelés
  Méret
  165 mm × 235 mm
  Terjedelem
  640 oldal, puhatáblás, ragasztókötött könyv
  ISBN
  978-615-5710-72-8
  A kiadvány egységára
  7.770,- Ft

  Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

  vissza a kiadványokhoz

  Gyűjteményes kötet Bócz Endre írásaiból


  Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 196
  A kötetben található írásokból képet kaphatunk az előző fél évszázad fontosabb bűnügyi kérdéseinek alakulásáról, főként az ügyészség szerepét és helyzetét érintő fejlődésről, a büntetőjogi dogmatika új, olykor kitérőktől sem mentes útjairól, a büntető eljárásjog kompromisszum-kísérleteiről, vagy arról, hogyan próbál a kriminológiai vagy kriminalisztikai gondolkodásmód kilépni a tradicionális keretek szorításából. A tanulmányok mintegy izgalmas keresztmetszetként csak töredékét mutatják be annak a változatos életműnek, ami szerencsére napjainkban is hasonló tematikai gazdagsággal tovább bővül.
  Mégis, e sokszínűség ellenére mi a közös e tanulmányokban? Talán a dolgok megszokottól eltérő kezelése, a konvencionális, merev és sematikus jogi gondolkodásmód elutasítása.
  Bócz Endre egyik írásában így fogalmazza meg hitvallását: "... tisztességes munkával is lehet érvényesülni, tekintélyt pedig nem a beosztás (és a vele járó hatalom) ad, hanem a hatalom mértéktartó gyakorlása révén szerezhet valaki átmeneti tekintélyt egy beosztásnak. Az utcán számomra ismeretlen személyek manapság is gyakorta szólítanak meg kedves szavakkal, így hiszem, hogy a közönség megértette a törekvéseimet - és ez; meg a jó lelkiismeret többet ér minden hivatalos elismerésnél. Ezt igyekszem manapság hallgatóimban is tudatosítani, bár néha lehangoló, hogy mind többen más tényezőket vélnek a siker zálogának."

  Szerkesztette: Tóth Mihály

  Megrendelés Információk
  Méret
  165 mm × 235 mm
  Terjedelem
  544 oldal, puhatáblás, ragasztókötött könyv
  ISBN
  978-615-5710-70-4
  A kiadvány egységára
  7.770,- Ft

  Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

  vissza a kiadványokhoz

  A sportjog mint sajátos szakjog


  Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 196
  A sportjoggal kapcsolatban szinte kivétel nélkül mindenki megjegyzi, hogy interdiszciplináris, azaz keresztülfekvő jogág. Ezen megjegyzés azonban gyakran csak felületesen szemlélteti mindazt, ami e fogalom mögött ténylegesen megjelenik és a gyakorlatban is azt a dinamikus, változatos jellegét mutatja meg a sportjognak, amellyel akár a pályákon is találkozhatunk. Már túllépett a jog azon a kérdéskörön, hogy van-e értelme egyáltalán sportjogról beszélni. A sport jelenléte a jog világában 1996 óta – első Sporttörvényünk óta – tény, gyökerei azonban jóval korábbra nyúlnak vissza, hiszen a szabályozására vonatkozó normák – ugyan nem önálló törvényjelleggel – de jelen voltak.
  A sport(jog) egyik legfontosabb jellemzője az önszabályozás. A sport különböző „szakmai” testületei, a sportszövetségek fejlesztették e terület normáit. A társadalom-szociológiai elemek mellett az igazgatási-szervezési-rendészeti (államigazgatási), az egészségügyi, és a közgazdasági vonatkozások is számottevők, a jogi elemeken belül az egyes magánjogi és a közjogi (ezen belül költségvetési, önkormányzati) és akár büntetőjogi vonatkozások is nagy jelentőséggel bírnak. Ezt a sokszínűséget tárgyalja a kiadvány.
  A könyv a Miskolci Egyetemen 2014-ben megvédett A sportjog mint sajátos szakjog című PhD értekezés átdolgozott és bővített változata, amely részletesen mutatja be a sportjog kialakulását, helyét és szerepét a magyar jogrendszerben.

  Szerző: Tóth Nikolett Ágnes

  Megrendelés
  Méret
  165 mm × 235 mm
  Terjedelem
  136 oldal
  ISBN
  9786155710674
  A kiadvány egységára
  2100,- Ft

  Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

  vissza a kiadványokhoz

  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság általános adatvédelmi rendelettel kapcsolatos állásfoglalásai 2018


  Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 196
  Az Európai Unió adatvédelmi reformjának egyik jelentős következménye, hogy az adatvédelmi előírásokkal kapcsolatos ismeretek mellőzhetetlenségét a jogalkalmazók széles köre számára tudatosította.
  A reform másik jelentős hatása, hogy az elfogadott normák alapján a jövőben minden uniós jogalany tekintetében azonos, egységesen értelmezett tartalmú előírások fognak érvényesülni.
  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a megújult szabályozás bevezetéséhez kapcsolódóan aktív szerepet vállalt (és jelenleg is vállal) a szabályozás tartalmával kapcsolatos ismeretek terjesztésében és bővítésében.
  Jelen kiadvány e szerepvállalás lenyomata. Pillanatfelvétel, amely a Hatóság rendelkezésére álló információk körültekintő mérlegelésének az idézett állásfoglalások kiadásának időpontjában rögzített eredményét tükrözi.
  A kiadvány a Hatóság megállapításait szemléletes és logikus szempontok szerint strukturált formában tartalmazza, így kézikönyvként, szakértők és laikusok számára is egyaránt haszonnal forgatható.

  Szerkesztette: dr. Zavodnyik József

  Megrendelés Információk
  Méret
  165 mm × 235 mm
  Terjedelem
  251 oldal, puhatáblás, ragasztókötött könyv
  ISBN
  9786155710643
  A kiadvány egységára
  8.820,- Ft

  Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

  vissza a kiadványokhoz

  Gazdaságirányítás, polgári jogi kodifikáció, vállalati szerződések

  Adalékok a magyar gazdasági jog 1945- 1981 közötti fejlődéstörténetéhez


  Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 196
  A könyv elkészültét az Igazságügyi Minisztérium és a Magyar Jogász Egylet 2016-2017 közötti, a 2013-as új Polgári Törvénykönyv előtörténetét, kodifikált polgári jogunk fejlődését és eredményeit átfogóan feldolgozó kutatási programjának köszönheti, de úgy a vizsgálódás időbeni határait, mint mélységét tekintve ki is emelkedik az e program keretében született munkák sorából. Verebics János a gazdasági-politikai hátteret és a szakirodalmat igen nagy alapossággal tárgyaló monográfiája a szerződés jogintézményének 1945 utáni fejlődését állítja a középpontba.

  A kötet szerzője: Verebics János

  Megrendelés Információk
  Méret
  165 mm × 235 mm
  Terjedelem
  336 oldal, puhatáblás, ragasztókötött könyv
  ISBN
  9786155710605
  A kiadvány egységára
  3.045,- Ft

  Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

  vissza a kiadványokhoz

  A gazdasági jog és az adójog aktuális kérdései 2018-ban


  Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 196
  Az idén megjelenő kötet immár a harmadik abban a sorban, amely a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági Jogi Tanszékéhez, illetve a 2016-ban létrejött Pénzügyi és Gazdasági Központjához kapcsolódó kutatások eredményeit kívánja bemutatni és a szélesebb szakmai közönség elé tárni.

  A kötet szerzői: Dr. Bán Dániel, Dr. Bodzási Balázs, Dr. Czoboly Gergely, Dr. Dudás Gábor, Dr. Dzsula Marianna, Dr. Erdős Gabriella, Dr. Gál Judit, Dr. Lajer Zsolt, Dr. Metzinger Péter, Dr. Nemessányi Zoltán, Dr. Sárközy Szabolcs, Dr. Tátrai Tünde, Dr. Vecsey Marc

  Szerkesztette: Dr. Bodzási Balázs

  Letöltés
  Méret
  165 mm × 235 mm (B5)
  Terjedelem
  240 oldal, ragasztókötött könyv
  A kiadvány egységára
  4.095,- Ft

  Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

  vissza a kiadványokhoz

  Notice: Undefined index: id in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 213

  Fontes Iuris

  Igazságügyi Minisztérium 2015-ben új szakmai folyóiratot indított Fontes Iuris néven.


  Notice: Undefined index: img in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 264

  E folyóirat elindításával célunk ugyanis az, hogy nyissunk ne csak a legszűkebb, az igazságügyben, igazságszolgáltatásban érintett szakmai körök, hanem a teljes jogásztársadalom felé.— Dr. Trócsányi László


  Notice: Undefined index: img in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 264

  Válasszon évfolyamot

  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  fontes iuris
  Különszámok - FIDE szám (2016)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  6. évfolyam 1. szám (2020)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  5. évfolyam 4. szám (2019)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  5. évfolyam 3. szám (2019)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  5. évfolyam 2. szám (2019)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  5. évfolyam 1. szám (2019)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  4. évfolyam 4. szám (2018)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  4. évfolyam 3. szám (2018)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  4. évfolyam 2. szám (2018)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  4. évfolyam 1. szám (2018)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  3. évfolyam 4. szám (2017)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  3. évfolyam 3. szám (2017)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  3. évfolyam 2. szám (2017)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  3. évfolyam 1. szám (2017)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  2. évfolyam 4. szám (2016)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  2. évfolyam 3. szám (2016)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  2. évfolyam 2. szám (2016)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  2. évfolyam 1. szám (2016)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  1. évfolyam 3-4. szám (2015)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  1. évfolyam 2. szám (2015)
  tartalom megrendelés
  fontes iuris
  1. évfolyam 1. szám (2015)
  tartalom megrendelés

  Notice: Undefined index: img in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 264
  1500 Ft / db (áfával)

  Notice: Undefined index: img in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 264
  Éves előfizetési ár
  5714 Ft+5% áfá
  (6000 Ft)

  Notice: Undefined index: img in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 264

  Előfizetésben megrendelhető levélben, a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.-nél. Budapest VIII., Somogyi B.u.6., 1394 Budapest 62., Pf:357. , vagy az ugyfelszolglat@mhk.hu e-mail címen.
  A lapszámok megvásárolhatóak a webshop.mhk.hu oldalon, vagy értékesítési pontunkon( Bp. VIII., Somogy B.u.6.) - munkanapokon 11-13 óra között.

  vissza a kiadványokhoz

  Notice: Undefined index: id in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 213

  Magyar Közlöny


  Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 257

  A Magyar Közlönyt az igazságügyért felelős miniszter által kijelölt felelős szerkesztő vagy a helyettesítésére jogosult személy szerkeszti és adja ki. A Magyar Közlöny kiadásában, szerkesztésében a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. működik közre. A Magyar Közlöny a jogalkotásról szóló törvényben szabályozott módon, a www.magyarkozlony.hu honlapon kerül kiadásra. A Magyar Közlönyben kell kihirdetni a jogszabályokat (törvényeket és – az önkormányzati rendeletek kivételével – a rendeleteket), továbbá közzé kell tenni a minősített adatot nem tartalmazó közjogi szervezetszabályozó eszközöket (így például az Országgyűlés, az Alkotmánybíróság, a Kúria határozatait).

  Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

  A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
  A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
  A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
  A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el.
  Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.

  vissza a kiadványokhoz

  Magyar Jogászegyleti Értekezések


  Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 196
  A Jogászegyleti Értekezések 2018. évi nyári dupla száma a Magyar Jogász Egylet 2018-ban a 35 éven aluli jogászok számára kiírt pályázaton első, második és harmadik díjjal értékelt pályamunkákat tartalmazza. A pályamunkák három nagy jogterületre vonatkoznak, nevezetesen közjog, büntetőjog, civilisztika. A tanulmányok abban a szerkezetben és megfogalmazásban kerültek be a kiadványba, ahogy azt a szerzők a pályázatra benyújtották.

  A kötet szerkesztője: Sárközy Tamás

  Megrendelés Információk
  Méret
  165 mm × 235 mm
  Terjedelem
  396 oldal, puhatáblás, ragasztókötött könyv
  ISBN
  9786155710599
  A kiadvány egységára
  3.570,- Ft

  Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

  vissza a kiadványokhoz

  Tanulmánykötet az 1959-es Polgári Törvénykönyv előkészítéséről, alapvető intézményeiről és fejlődésmenetéről


  Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 196
  A kétkötetes tanulmánykötetben olvasható tanulmányok az 1959-es magyar Polgári Törvény­könyvhöz, az 1959. évi IV. törvényhez fűződnek – annak előkészítésével, tartalmával, későbbi fejlődésmenetével foglalkoznak.
  Akötet szerzői: Fábián Ferenc, Kőhidi Ákos, Petrik Ferenc, Sándor István, Sárközy Tamás, Tóth Gergő József, Török Gábor, Verebics János
  Szerkesztette: Sárközy Tamás

  Megrendelés
  Méret
  165 mm × 235 mm (B5)
  Terjedelem
  612 oldal, ragasztókötött könyv
  A kiadvány egységára
  4.660,- Ft
  50 példány feletti megrendelés esetén 10% kedvezmény!

  Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

  vissza a kiadványokhoz

  Kommentár a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényhez


  Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 196
  A Kommentár a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényhez c. kötet különleges a tekintetben, hogy olyan törvényhez készül, melynek szabályai 2018. január 1-jén lépnek hatályba, így nincs joggyakorlata, amely alapul szolgálhatna a törvény egyes rendelkezéseinek magyarázata során. A kommentár 33 szerzője azonban valamennyien olyan, döntően gyakorló szakember, ügyvédek, bírók, közjegyzők, végrehajtók, akik egyfelől széleskörű joggyakorlatuk során szerzett tapasztalataikat tudták kamatoztatni az új törvény rendelkezéseinek magyarázata során, mert az új Pp. jelentős mértékben épített az 1952-es Pp. rendelkezéseire. Másfelől a kommentár szerzői valamennyien aktív közreműködői voltak a polgári perrendtartás kodifikációjának, akár az Igazságügyi Minisztérium keretei között működő szerkesztőbizottságban, akár valamelyik kodifikációs munkabizottság elnökeként, tagjaként. Értik és ismerik azokat az újításokat, amelyeket az új Pp. bevezet. A kommentár szerzői tehát olyan szakemberek, akik érdemben befolyásolni is tudták a törvény tartalmát, így hitelesen tudják magyarázni az egyes rendelkezéseket, eljárásjogi megoldásokat, mert ismerik a mögöttük rejlő törvényalkotási szándékot és indokokat. A kötet szerkesztő-lektora Wopera Zsuzsa, a Pp. kodifikációjáért felelős miniszteri biztos. A kommentárhoz az előszót Trócsányi László igazságügyi miniszter írta.
  A kommentár szerzői: Aszódi László, Balog Balázs, Balogh Tamás, Barzó Tímea, Bencze Andrea, Csáki-Hatalovics Gyula, Csehi Zoltán, Csillám Katalin, Gombos Katalin, Gyovai Márk, Herédi Erika, Kemenes István, Kormos Erzsébet, Kozák Henriette, Mészáros Gábor, Molnár Judit, Nagy Adrienn, Nagy Andrea, Nádas György, Nyilas Anna, Parti Tamás, Pomeisl András, Pribula László, Pulinka Mihály, Réti László, Somogyi Dávid, Szabó Imre, Szalai Péter, Udvary Sándor, Vitvindics Mária, Wallacher Lajos, Wopera Zsuzsa, Zsitva Ágnes.

  Megrendelés
  Méret
  165 mm × 235 mm (B5)
  Terjedelem
  964 oldal, keménytáblás, cérnafűzött könyv
  A kiadvány egységára
  15.000,- Ft + ÁFA
  50 példány feletti megrendelés esetén 10% kedvezmény!

  Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

  vissza a kiadványokhoz

  IGAZSÁGÜGYI ZSEBTÖRVÉNYTÁR


  Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 196
  A néhai Dr. Térfy Gyula kir. kúriai tanácselnök által 1922-ben alapított Igazságügyi Zsebtörvénytárat Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter, egyetemi tanár 2018-ban újraalapította.

  Főszerkesztő:
  Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter, egyetemi tanár

  Szerkesztette:
  Dr. Molnár Zoltán közigazgatási államtitkár, Igazságügyi Minisztérium

  • Magyarország Alaptörvénye
  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
  • 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról
  • 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
  • 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
  • 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

  A kötetben a törvényekhez készült tárgymutató is található.

  Terjedelem
  1592 oldal
  Az eredeti bőrborítójú kötet ára
  8.900,- Ft

  Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

  vissza a kiadványokhoz

  IGAZSÁGÜGYI ZSEBTÖRVÉNYTÁR


  Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 196
  A néhai Dr. Térfy Gyula kir. kúriai tanácselnök által 1922-ben alapított Igazságügyi Zsebtörvénytárat Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter, egyetemi tanár 2018-ban újraalapította.

  Főszerkesztő:
  Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter, egyetemi tanár

  Szerkesztette:
  Dr. Molnár Zoltán közigazgatási államtitkár, Igazságügyi Minisztérium

  • Magyarország Alaptörvénye
  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
  • 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról
  • 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
  • 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
  • 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

  A kötetben a törvényekhez készült tárgymutató is található.

  A kiadvány elektronikusan megrendelhető a www.mhk.hu honlapcímen található megrendelő segítségével, illetve személyesen megvásárolható a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. ügyfélszolgálatán [1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; tel.: 06 (1) 235-4550].

  Megrendelés
  Terjedelem
  1592 oldal
  A műbőr borítójú kötet ára
  4.900,- Ft

  Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

  vissza a kiadványokhoz

  EÖRSI GYULA EMLÉKKÖNYV 2018


  Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 196
  Az emlékkönyv Eörsi Gyula születésének 95. évfordulója alkalmából a Magyar Jogász Egylet által az Igazságügyi Minisztérium támogatásával 2017. szeptember 21-én rendezett ülés alapján készült.
  A kötet részben az emlékülésen elhangzott köszöntőket és előadásokat tartalmazza, részben Eörsi Gyula tanulmányaiból nyújt válogatást.

  Köszöntők:Eörsi Mátyás, Sólyom László, Trócsányi László
  Előadók:Sárközy Tamás, Verebics János, Vékás Lajos
  Nekrológok: Sárközy Tamás, Sólyom László, Andre Tunc, Vékás Lajos
  Szerkesztette: Verebics János

  Megrendelés
  Méret
  165 mm × 235 mm (B5)
  Terjedelem
  336 oldal, ragasztókötött könyv
  A kiadvány egységára
  6.930,- Ft
  50 példány feletti megrendelés esetén 10% kedvezmény!

  Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

  vissza a kiadványokhoz

  Fejezetek a Polgári Törvénykönyv keletkezéstörténetéből


  Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 196
  Ez a kötet azon tanulmányokat tartalmazza, amelyek a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről néhány koncepcionális kérdésére adott törvényi válaszok kialakulásának történetét foglalják össze. Magukat a koncepcionális kérdéseket a Szerkesztő a Szerzőkkel történt egyeztetések során választotta ki. Természetesen egy olyan átfogótörvénymű esetében, mint a Polgári Törvénykönyv, lényegesen több elvi jelentőségű kérdést kellett megválaszolni a kodifikációs munkálatok során, mint ahánynak feldolgozására az adott lehetőségek között mód volt.

  * * *

  A Polgári Törvénykönyv értékeléséhez ma még hiányzik a történelmi távlat, pontosabban: a gyakorlat próbája. Ezért a tanulmányokban megfogalmazott gondolatokat a majd nagyobb távlatra és a judikatúra értékelésére is építő értékelés bizonyára korrigálni fogja. Ilyen értékelésre tesz kísérletet a Szerkesztő által írt és mintegy függelékként közölt tanulmány három olyan kérdésben, amelyekben a felsőbírósági gyakorlat már tartósabb értékeléshez is kellő támpontot adott.
  A kötet szerzői:Csöndes Mónika, Molnár Hella, Szeibert Orsolya, Szikora Veronika, Tőkey Balázs, Vékás Lajos.

  Megrendelés
  Méret
  165 mm × 235 mm (B5)
  Terjedelem
  340 oldal, ragasztókötött könyv
  A kiadvány egységára
  3.255,- Ft
  50 példány feletti megrendelés esetén 10% kedvezmény!

  Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

  vissza a kiadványokhoz

  Notice: Undefined index: id in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 213

  Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 220

  Cégközlöny CD

  2020. évi előfizetési árak
  Önálló változat féléves díj
  70.800 Ft +27% áfa
  (89.916 Ft)
  Önálló változat negyedéves díj
  37.800 Ft +27% áfa
  (48.006 Ft)
  5 felhasználós féléves díj
  100.200 Ft +27% áfa
  (127.254 Ft)
  5 felhasználós negyedéves díj
  54.600 Ft +27% áfa
  (69.342 Ft)

  5 felhasználónál magasabb hálózati változat rendelése esetén kérjük kérjen ajánlatot: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

  Előfizetésben megrendelhető levélben, a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.-nél. Budapest VIII., Somogyi B.u.6., 1394 Budapest 62., Pf:357. , vagy az ugyfelszolglat@mhk.hu e-mail címen.
  A lapszámok megvásárolhatóak a webshop.mhk.hu oldalon, vagy értékesítési pontunkon( Bp. VIII., Somogy B.u.6.) - munkanapokon 11-13 óra között.

  vissza a kiadványokhoz

  Notice: Undefined index: id in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 213

  Egészségügyi közlöny


  Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publications.php on line 257

  Az Emberi Erőforrások Minisztériumának hivatalos lapja

  2020. évi előfizetési árak
  Éves
  67.200 Ft +5% áfa
  (70.560 Ft)
  Féléves
  36.000 Ft +5% áfa
  (37.800 Ft)
  Negyedéves
  19.000 Ft +5% áfa
  (19.950 Ft)

  Eladási ára
  3.500 Ft +5% áfa
  (3.675 Ft)

  Előfizetésben megrendelhető levélben, a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.-nél. Budapest VIII., Somogyi B.u.6., 1394 Budapest 62., Pf:357. , vagy az ugyfelszolglat@mhk.hu e-mail címen.

  A lapszámok megvásárolhatóak a webshop.mhk.hu oldalon, vagy értékesítési pontunkon( Bp. VIII., Somogy B.u.6.) - munkanapokon 11-13 óra között.

  Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mhk.hu Tel.:+36 1 235 4545

  vissza a kiadványokhoz

  projektjeink


  Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/projects.php on line 24

  Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése – KKIR2

  lezárt projekt

  Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/projects.php on line 24

  Nemzeti Jogszabálytár továbbfejlesztése és tartalmi bővítése

  lezárt projekt

  Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/projects.php on line 24

  Integrált Jogalkotási Rendszer

  aktuális projekt

  Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/projects.php on line 24

  NAH hatósági eljárás fejlesztés

  aktuális projekt

  Notice: Undefined index: src in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/projects.php on line 24

  A magyar cégnyilvántartás EU BRIS-be történő integrációja

  lezárt projekt

  Warning: Creating default object from empty value in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/publicdata.php on line 271

  közadat

  A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó központi elérhetőségei

  Központi székház

  Cím: 1085. Budapest, Somogyi Béla utca 6.

  Központi telefonszám: +36 1 266-9290
  Ügyfélszolgálat: +36 1 235-4545
  Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos információk, segítségkérés: +36 80 200-723
  Titkárság: +36 1 266-5191
  Porta: +36 1 266-9293
  +36 1 266-9290

  Nyomda

  Cím: 6050 Lajosmizse, Gyártelep 4.

  Központi telefonszám: +36 76 556-460

  Irattár

  Cím: 1211. Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.  Papp Tibor Ügyvezető
  telefon +36 1 266-5191
  fax +36 1 266-5190
  e-mail
  dr. Lévai István Zoltán Közlöny és Elektronikus Kiadvány Üzletág Igazgató
  telefon +36 1 266-5191
  fax +36 1 266-5190
  e-mail
  Szalay Szilvia Ágnes Titkárságvezető
  telefon +36 1 266-5191
  fax +36 1 266-5190
  e-mail
  dr. Orosz Mária Jogi Tartalomszolgáltatási Igazgató
  telefon +36 1 266-5191
  fax +36 1 266-5190
  e-mail
  Vajda-Simon Beáta Gazdasági Igazgató
  telefon +36 1 266-5191
  fax +36 1 266-5190
  e-mail
  Polonkai László Informatikai Igazgató
  telefon +36 1 266-5191
  fax +36 1 266-5190
  e-mail
  dr. Turcsikné Pálfi Judit HR Vezető
  telefon +36 1 266-5191
  fax +36 1 266-5190
  e-mail
  Jármy Márton Nyomdai Üzletág Igazgató Helyettes
  telefon +36 1 266-5191
  fax +36 1 266-5190
  e-mail
  Taits Patrícia Nyomdai Üzemvezető
  telefon +36 1 266-5191
  fax +36 1 266-5190
  e-mail
  Kőszegi László Ügyfélszolgálati Csoportvezető
  telefon +36 1 266-5191
  fax +36 1 266-5190
  e-mail
  dr. B. Tóth Enikő Elnök
  e-mail
  dr. Nagy Márta Tag
  e-mail
  Sebők Roland Tag
  e-mail

  organigram

  ALAPÍTÓ
  Tulajdonosi Jogok Gyakorlója

  Felügyelő Bizottság
  Könyvvizsgáló
  Vezetői és belső ellenőr
  Ügyvezető
  Közlöny és Elektronikus Kiadvány Üzletág Igazgatóság
  Jogi Tartalomszolgáltatási Igazgatóság
  Projektiroda
  Informatikai Igazgatóság
  Nyomdai Üzletág Igazgatóság
  Gazdasági Igazgatóság
  Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság
  Titkárság
  Szerkesztőségi Csoport
  Jogi Csoport
  Ügyfélszolgálati Csoport
  Informatikai Fejlesztési Csoport
  Informatikai Üzemeltetési és Biztonsági Csoport
  Nyomdaüzem

  Dokumentumok

  A Társaság Alapítója a Magyar Állam. A 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet alapján a Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója az Igazságügyi Minisztérium.

  A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. feladatkörét meghatározó jogszabályok

  94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
  75/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet a fizetésképtelenségi nyilvántartás létrehozásával kapcsolatos feladatokról
  87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
  66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
  338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Jogszabálytárról
  38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról
  5/2019. (III. 13.) IM rendelet a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről
  22/2016. (XI. 15.) IM rendelet a cégnyilvántartással és a számviteli törvény szerinti beszámolók közzétételével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
  24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről
  22/2006. (V. 18.) IM rendelet a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről
  36/2015. (XI. 19.) IM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet módosításáról
  10/2015. (V. 29.) IM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
  9/2015. (IV. 30.) IM rendelet az igazságügyi miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról
  3/2016. (IV. 29.) MK rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
  1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelete az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről
  1313/2016. (VI. 13.) Korm. határozat a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési kerete módosításának előkészítéséről
  1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
  2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről
  1960/2015. (XII. 23.) Korm. határozat az egyes kiemelt kormányzati intézkedésekről és aktuális döntésekről szóló tájékoztató tevékenység keretében felmerülő feladatokról
  1407/2015. (VI. 19.) Korm. határozat az egyes kiemelt kormányzati intézkedésekről és aktuális döntésekről szóló tájékoztató tevékenység keretében felmerülő aktuális feladatokról
  1260/2015. (IV. 30.) Korm. határozat a megélhetési bevándorlás és a terrorizmus kérdésében folytatandó nemzeti konzultáció keretében felmerülő aktuális feladatokról

  Warning: Creating default object from empty value in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/aboutus.php on line 85

  A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

  Jogelődjei révén a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 1848 óta vesz részt Magyarország Hivatalos Lapjának a Magyar Közlönynek és mellékleteinek megjelentetésében.

  A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. kiemelten fontosnak tartja az innovációt, hiszen jogelődei olyan fejlesztéseket hajtottak végre, amelyek jelentős hatással voltak a jogi normák egységes adatbázisának kialakítására, illetve 1994-ben először jelent meg Magyarországon CD-adathordozón elérhető jogszabálygyűjteménnyel, amely jelentősen megkönnyítette a jogszabályok egységes szerkezetben történő gyors megismerését a felhasználók számára.

  A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. saját nyomdája által nyomtatási és kötészeti tevékenységet, illetve nyomdai előkészítő tevékenységet (szedés, tördelés, korrektúrázás) is végez.

  A nyomdai tevékenység keretében országos terjesztésű napilapok, heti és havi megjelenésű folyóiratok, könyvek előállítását végzi.

  A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. kiadói része jogi könyvkiadásban, illetve ágazati közlönyök előállításában vesz részt, együttműködve az érintett minisztériumokkal, Alkotmánybírósággal, Legfőbb Ügyészséggel.

  Társaságunk informatikával foglalkozó szervezeti egysége olyan fontos informatikai szakrendszerek, tartalomszolgáltatások fejlesztést és üzemeltetését látja el, mint például a Nemzeti Jogszabálytár, a Cégközlöny, a BRIS és a Fizetésképtelenségi Nyilvántartás.

  Célunk az, hogy informatikai fejlesztések révén a digitális világ által támasztott követelményeknek megfelelő szolgáltatásokat és termékeket kínáljunk partnereink számára, ugyanakkor a hagyományos, papíralapú kiadványok megjelentetésével az ilyen irányú megrendelői igényeknek is megfeleljen.

  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

  Székhely: 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6.
  Cégjegyzékszám: 01-09-269016, adószám: 10897706-2-42
  Telefon (központi szám ): +36 1 266-9290
  Fax: +36 1 266-5190
  E-mail: titkarsag@mhk.hu

  A Magyar Közlöny Lap - és Könyvkiadó Kft. lajosmizsei nyomdája
  Fióktelep: 6050 Lajosmizse, Gyártelep 4.
  Telefon (központi szám): +36 76 556-466
  Fax: +36 76 /556-470
  E-mail: titkarsag@hknyomda.hu

  §

  Tisztelt Érdeklődő!

  Üdvözöljük a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Karrier oldalán.

  A Közlönykiadó Kft., mint a hivatalos közlönyök megjelentetéséért és a Nemzeti Jogszabálytár működtetéséért felelős társaság olyan tapasztalt szakemberek és pályakezdők jelentkezését várja, akik naprakész tudásukkal, ismereteikkel, a saját szakterületük iránti elkötelezettséggel és nyitottsággal közreműködnének a meghirdetett pozíciókhoz tartozó felelősségteljes és izgalmas feladatok ellátásával az üzleti és stratégiai céljaink megvalósításában.

  Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy felelősségteljes munkáltatóként a munkatársak számára hosszú távú munkalehetőséget, kiszámítható vállalati hátteret biztosítsunk, odafigyelve arra is, hogy szakmai fejlődésüket és egyéni céljaik elérését támogassuk.

  Amennyiben Ön is szeretne csatlakozni a Közlönykiadó Kft. munkavállalói csapatához, kérjük, tekintse meg aktuális állásajánlatainkat!


  Aktuális állásajánlataink:


  Warning: Creating default object from empty value in /var/www/mhk.hu/mhknew/classes/partners.php on line 39

  Partnereink

  • partner

   Magyar
   Jogászegylet

  • partner

   Települési Önkormányzatok
   Országos Szövetsége

  • partner

   System Media